Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych:

Daria Kordjalik

kom. 538 626 776

e-mail: dostepnosc@uodo.gov.pl

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do usług świadczonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych;
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 j.t.);
  • Monitorowanie działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także monitorowanie realizacji obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Ochrony Danych Osobowych;
  • Przedstawianie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;
  • Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację:
user Agnieszka Gach
date 2021-07-05
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2021-07-05 13:07:17
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-09 14:26:40