O nas

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej informacji arrow
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Jan Nowak. Sejm powołał go na to stanowisko 4 kwietnia 2019 r., a Senat zaakceptował ten wybór 12 kwietnia 2019 r. Od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem, tj. od 16 maja 2019 r., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozpoczęła się czteroletnia kadencja na tym stanowisku.
photo

Struktura organizacyjna Urzędu

Jan Nowak
Prezes Urzędu
phone mobile +48 22 531 03 88
Jakub Groszkowski
Zastępca Prezesa
phone mobile +48 22 531 03 90
Robert Tyszewicz
Dyrektor Urzędu
phone mobile +48 22 531 03 98

Sprawozdania z działalności Prezesa UODO

Więcej informacji arrow

Prezes UODO raz w roku do 31 sierpnia przedstawia Sejmowi RP, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Prokuratorowi Generalnemu sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawozdania są dostępne w formie ząłączników poniżej. Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2022 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2022 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2021 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2021 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2020 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2020 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2019 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2019 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2018 Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w roku 2018

Europejska Rada Ochrony Danych

Więcej informacji arrow
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest unijnym organem odpowiedzialnym za stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), począwszy od 25 maja 2018 r. Rada ta zastępuje Grupę Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE. Ustanowiona w oparciu o przepis art. 68 RODO, jako organ Unii Europejskiej posiada osobowość prawną. W jej skład wchodzą przewodniczący krajowych organów ochrony danych każdego z państw członkowskich oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) lub ich przedstawiciele. Komisja Europejska uczestniczy w spotkaniach Rady bez prawa do głosowania. Sekretariat Rady jest zapewniany przez EIOD.
Flaga Uni Europejskiej