background user

DLA OBYWATELA

Jakie prawa daje Ci RODO?

Jeśli chcesz złożyć skargę…

Tryb i termin rozpatrywania skarg
Skierowana do Prezesa Urzędu skarga inicjuje postępowanie administracyjne prowadzone w trybie, na zasadach i z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami prawa.

Wnioski i skargi

Więcej informacji arrow