Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

Dyrektywa weszła w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do dnia 25 maja 2018 r. przepisy dyrektywy powinny zostać implementowane do polskiego porządku prawnego.

2018-05-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-01-26
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-23 10:05:14
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-03-26 08:46:32

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Parlament Europejski i Rada UE 2016-04-27
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-23 10:37:56