Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dzień Otwarty w UODO

W ramach głównych obchodów XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych odbył się Dzień Otwarty w UODO. Osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych mogły skorzystać z porad prawnych udzielanych przez ekspertów UODO. Odbyły się także debaty. Po raz trzeci wręczono nagrody im. Michała Serzyckiego.

Głównym punktem obchodów XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych było wręczenie nagród im. Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji, który przywiązywał dużą wagę do edukacji społeczeństwa w kwestii ochrony danych osobowych. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom i organizacjom za działania na rzecz promocji i edukacji o ochronie danych osobowych, a także prawa do prywatności. Laureatami tegorocznej nagrody im. Michała Serzyckiego zostali: dr Grzegorz Sibiga z Polskiej Akademii Nauk, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Anna Lewandowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie. Nagrodzonym wyróżnienia wręczył Jak Nowak, Prezes UODO oraz Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa UODO.

Więcej informacji na temat uroczystości wręczenia nagród im. Michała Serzyckiego jest dostępna pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1325

UODO otwarte także na pomoc IOD

Pierwsza debata tego dnia dotyczyła najczęstszych problemów z jakimi w swojej pracy spotykają się inspektorzy ochrony danych. Temat ten omówili Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Monika Młotkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy z IOD w UODO oraz Piotr Drobek, radca, UODO.

O roli Urzędu w kontaktach z IOD mówił Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa UODO.

– Aby dobrze wykonywać funkcję inspektora ochrony danych osobowych współpraca z organem nadzorczym jest niezbędna – zresztą wynika ona z przepisów. Oprócz dostosowania naszych kanałów komunikacyjnych, jakimi są infolinia, czy newsletter dedykowany dla IOD, urząd dba o podnoszenie kwalifikacji inspektorów opracowując materiały merytoryczne, poradniki czy wytyczne. Działamy także na rzecz kształcenia i podnoszenia kompetencji IOD poprzez organizację szkoleń czy współpracę w ramach prowadzenia studiów podyplomowych. Jednak, przede wszystkim, dbamy o właściwe interpretowanie RODO, ujednolicając praktykę stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podczas dyskusji poświęconej inspektorom ochrony danych Monika Młotkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy z IOD w UODO, przybliżyła problematykę, z jaką inspektorzy najczęściej zwracają się do Urzędu.

Do UODO wpływają bardzo konkretne pytania dotyczące wewnętrznych polityk, innej dokumentacji, rejestru czynności, jak w takim przypadku podchodzić do tych obowiązków, co z upoważnieniami – powiedziała Monika Młotkiewicz. Zaznaczyła, że są to bardzo ważne pytania, świadczące o tym, że inspektorzy bardzo szybko identyfikują problemy prawne i oczekują od urzędu pewnych wskazówek.

Monika Młotkiewicz wskazała przy tym, że UODO na wiele z tych pytań odpowiada zarówno na własnej stronie internetowej, która jest na bieżąco uzupełniana o nowe zagadnienia, jak i w newsletterze adresowanym do IOD.

Podejmując dyskusję na temat inspektorów ochrony danych, pojawiło się pytanie o cechy, jakimi powinien się charakteryzować wzorowy inspektor.

Wzorowy IOD powinien rozumieć swoją rolę, na czym polega jego funkcja w jednostce organizacyjnej – zaznaczył dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wyjaśnił, że IOD nie jest obrońcą, w tym znaczeniu, że broni każdego rozwiązania stosowanego przez dany urząd czy firmę. Właściwą rolą IOD jest zapewnienie wysokiego standardu realizacji prawa do ochrony danych osobowych.

Z kolei Piotr Drobek, Radca UODO podkreślił, że IOD są kluczowymi osobami w organizacji, które odpowiadają za mechanizmy przetwarzania danych wdrożone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Odniósł się także  do pomysłów certyfikacji IOD, mówiąc, że przepisy RODO przewidują jedynie certyfikacje sposobów przetwarzania, więc nie możemy mieć do czynienia z certyfikacją osób.

Szanujmy dane osobowe dzieci

Drugi panel dyskusyjny dotyczył kwestii udostępniania danych dzieci w Internecie. W tej rozmowie wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci: dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Anna Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie oraz Paulina Dawidczyk, zastępca dyrektora Departament Skarg w UODO. Rozmowie przysłuchiwali się uczniowie jednej ze szkół uczestniczących w programie edukacyjnym „Twoje dane -Twoja sprawa”.

Eksperci, analizując różne aspekty problem udostępniania danych dzieci w Internecie, zgodnie twierdzili, że rodzice nie powinni nadmiernie i bezrefleksyjnie udostępniać danych swoich dzieci, np. w mediach społecznościowych.

Paulina Dawidczyk zwróciła uwagę, że rodzice nie mogą zapominać, iż dzieciom również przysługuje prawo do prywatności.

Dziecko powinno współdecydować z rodzicami, czy chce, żeby jego dane były udostępniane – zaznaczyła Paulina Dawidczyk.

Dr Anna Piotrowska zwróciła natomiast uwagę na to, że obniża się wiek inicjacji internetowej i to na rodzicach ciąży obowiązek przygotowania świadomego odbiorcy i aktywisty w Internecie.

Czy rodzice są jednak do tego przygotowani?

W zasadzie każdy wie, że prywatność jest ważna, ale kiedy konfrontujemy naszą wiedzę z zachowaniami w sieci, to faktycznie widzimy, że świadomość zagrożeń nie ma pokrycia w rzeczywistości – ocenił Szymon Wójcik.

Anna Lewandowska zaznaczyła, że rodzice powinni dużo rozmawiać z dziećmi i w ten sposób je uświadamiać, jak powinny korzystać z Internetu.

Najmłodsi uczniowie też chcą wiedzieć, jak chronić prywatność

Ponadto podczas minionego Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie jednej ze szkół uczestniczącej w programie edukacyjnym „Twoje dane –Twoja sprawa” spotkali się z Mirosławem Sankiem, Zastępcą Prezesa UODO oraz wzięli udział w specjalnych zajęciach.

Lekcja ta była okazją do przybliżenia dzieciom wielu kluczowych aspektów dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza prywatności. Podczas wspólnej lekcji w charakterze zabawy dzieci poznawały trudne pojęcia z zakresu ochrony danych, ale w kontekście codziennych sytuacji, których doświadczają w szkole oraz domu.

Więcej informacji na temat specjalnej lekcji w UODO pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/434/1327

Poniżej filmowe podsumowanie wydarzenia:

Zapis debat:

2020-01-29 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-01-29
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2020-01-29 15:01:16
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2021-07-12 10:49:01

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-03-17
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-03-17 09:18:04
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-03-31
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-03-31 10:12:24