photo
24.02.2023

75. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14.02.2023 r.

Podczas 75. posiedzenia plenarnego, 14 lutego 2023 roku, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła nowy program prac, określając swoje priorytety i wprowadzając w życie cele strategiczne.

EROD będzie nadal priorytetowo traktować egzekwowanie przepisów w oparciu o inicjatywy takie jak ramy skoordynowanego egzekwowania prawa, sprawy o znaczeniu strategicznymgrupę ekspertów wspierających EROD. Ponadto EROD będzie nadal opracowywała wytyczne wspierające i zachęcające organy ochrony danych do korzystania z pełnego zakresu dostępnych im narzędzi współpracy, takich jak obowiązek wzajemnej pomocy.

EROD planuje także poszerzać swój katalog zawierający blisko 200 dokumentów dotyczących ochrony danych i będzie kontynuowała swoje podstawowe prace nad harmonizacją i ułatwianiem przestrzegania przepisów. Rada w dalszym ciągu będzie zapewniać spójność decyzji krajowych organów ochrony danych poprzez wydawanie wiążących decyzji na mocy art. 65 RODO oraz doradzać unijnym prawodawcom w kwestiach związanych z ochroną danych, takich jak decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony.

Ponadto EROD zamierza opracowywać dalsze wytyczne i narzędzia w zakresie podnoszenia świadomości na temat RODO dla szerszej grupy odbiorców. Rada opracuje nowe wytyczne dotyczące między innymi wzajemnego oddziaływania między aktem w sprawie sztucznej inteligencji a RODO oraz w sprawie korzystania z mediów społecznościowych przez organy publiczne.

Agenda 75. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-02-24
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-02-24 11:02:23
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-02-24 11:14:43