63. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 06.04.2022 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła Oświadczenie w sprawie ogłoszenia porozumienia zasadniczego w sprawie nowych Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych, pismo w sprawie niezależności belgijskiego organu nadzorczego oraz omówiła członkostwo w Konferencji Wiosennej.

EROD przyjęła oświadczenie w sprawie ogłoszenia porozumienia zasadniczego w sprawie nowych Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych. EROD z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie USA do podjęcia "bezprecedensowych" środków ochrony prywatności i danych osobowych osób fizycznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podczas przekazywania ich danych do USA, uznając je za pozytywny pierwszy krok we właściwym kierunku.

EROD zwraca uwagę, że ogłoszenie to nie stanowi ram prawnych, na podstawie których podmioty przekazujące dane z EOG mogą przekazywać dane do USA. Podmioty przekazujące dane muszą nadal podejmować działania niezbędne do zachowania zgodności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a w szczególności z decyzją w sprawie Schrems II z dnia 16 lipca 2020 r. EROD będzie zwracać szczególną uwagę na to, jak to porozumienie polityczne przekłada się na konkretne propozycje prawne.

EROD nadal pragnie odgrywać konstruktywną rolę w zapewnieniu transatlantyckiego przekazywania danych osobowych, które będzie korzystne dla osób fizycznych i organizacji z EOG.

Następnie EROD przyjęła pismo, w którym wyraziła zaniepokojenie ostatnimi zmianami legislacyjnymi w Belgii, mającymi na celu reformę prawa ustanawiającego belgijski organ nadzorczy, które mogą negatywnie wpłynąć na stabilność i niezależne funkcjonowanie tego organu.

EROD podkreśla, że niezależny nadzór, na który - jak się obawia - wpłyną proponowane reformy, ma zasadnicze znaczenie dla podstawowego prawa do ochrony danych i z tego powodu jest chroniony Kartą i Traktatem o UE. Stanowi on również podstawę skutecznego egzekwowania przepisów RODO oraz efektywnej współpracy między organami nadzorczymi. Ponadto EROD jest zaniepokojona zgodnością wniosków z RODO i ścisłym orzecznictwem TSUE.

Na koniec EROD zgodziła się wystąpić o status obserwatora Wiosennej Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych. Wiosenna Konferencja stanowi platformę dialogu dla organów ochrony danych z całej Europy, w tym z państw spoza EOG. Wniosek ten stanowi część Strategii EROD na lata 2021-2023, mającej na celu zwiększenie zaangażowania w społeczność międzynarodową oraz ułatwienie współpracy między członkami EROD a organami ochrony danych państw trzecich.

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, dotyczące przyjętej opinii: https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-statement-new-trans-atlantic-data-privacy-framework-letter-concerning_pl

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Porządek obrad 63. posiedzenia plenarnego EROD znajduje się pod adresem: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/20220406plen1.2agenda_public.pdf.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-04-08
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-08 12:12:45
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 08:43:50