72. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 05.12.2022 r.

Podczas 72. posiedzenia plenarnego, 5 grudnia, EROD przyjęła trzy decyzje w sprawie rozstrzygania sporów, na podstawie art. 65 RODO, dotyczące Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE). Wiążące decyzje dotyczą ważnych kwestii prawnych wynikających z projektów decyzji irlandzkiego organu nadzorczego jako wiodącego organu nadzorczego, w odniesieniu do platform Meta IE Facebook, Instagram i WhatsApp. Wiążące decyzje EROD odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu prawidłowego i spójnego stosowania RODO przez krajowe organy nadzorcze.

Irlandzki organ nadzorczy sporządził projekty decyzji w następstwie postępowań skargowych, dotyczących czynności przetwarzania dokonywanych przez te trzy platformy. Projekty decyzji dotyczące Facebooka i Instagrama dotyczą w szczególności zgodności z prawem i przejrzystości przetwarzania w związku z reklamą behawioralną. Projekt decyzji WhatsApp dotyczy w szczególności zgodności z prawem przetwarzania w celu poprawy jakości usług. Kilka organów nadzorczych zgłosiło sprzeciw wobec projektów decyzji przygotowanych przez irlandzki organ nadzorczy, dotyczących m.in. podstawy prawnej przetwarzania (art. 6 RODO), zasad ochrony danych (art. 5 RODO) oraz stosowania środków naprawczych, w tym administracyjnych kar pieniężnych.

Ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie tych sprzeciwów, EROD została wezwana do rozstrzygnięcia sporu między organami nadzorczymi w terminie dwóch miesięcy.

W wiążących decyzjach EROD rozstrzyga m.in. kwestię, czy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy stanowi odpowiednią podstawę prawną dla reklamy behawioralnej w przypadku Facebooka i Instagrama, a także dla poprawy jakości usług w przypadku WhatsApp.

Wiodący organ nadzorczy przyjmie trzy ostateczne decyzje skierowane do administratora na podstawie wiążących decyzji EROD, z uwzględnieniem oceny prawnej EROD, najpóźniej miesiąc po notyfikowaniu mu przez EROD swoich decyzji. EROD opublikuje swoje decyzje na swojej stronie internetowej po tym, jak wiodący organ nadzorczy powiadomi administratora o swoich decyzjach krajowych.

Więcej informacji na temat procedury z art. 65 dostępnych jest na stronie EROD.

Agenda 72. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-08
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-08 12:12:18
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-04-14 07:38:56