71. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14.11.2022

Podczas 71. posiedzenia plenarnego EROD, które odbyło się 14 listopada 2022 r., przyjęto „Zalecenia w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczące elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów” (ang. Controller Binding Corporate Rules, BCR-C).

Zalecenia te stanowią aktualizację istniejącej listy kontrolnej wymogów BCR-C, która zawiera kryteria zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów, i łączą ją ze standardowym formularzem wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych (BCR). Nowe zalecenia opierają się na porozumieniach osiągniętych przez organy nadzorcze w toku procedur zatwierdzania w przypadku konkretnych wniosków o zatwierdzenie BCR od momentu rozpoczęcia stosowania RODO. Zalecenia zawierają dodatkowe wskazówki mające na celu zapewnienie równych zasad działania dla wszystkich podmiotów wnioskujących o zatwierdzenie BCR. Zalecenia te dostosowują również istniejące wskazówki do wymogów zawartych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II.

Wiążące reguły korporacyjne dla administratorów to narzędzie, które może być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw prowadzące wspólną działalność gospodarczą, do przekazywania danych osobowych administratorom lub podmiotom przetwarzającym, w ramach tej samej grupy, którzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wiążące reguły korporacyjne tworzą egzekwowalne prawa i zobowiązania do ustanowienia stopnia ochrony danych merytorycznie równoważnego temu przewidzianemu w RODO.

Celem zaleceń jest:

  • dostarczenie zaktualizowanego standardowego formularza wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów;
  • doprecyzowanie niezbędnej treści wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów i przedstawienie dalszych objaśnień;
  • dokonanie rozróżnienia między tym, co musi być zawarte w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów, a tym, co należy przedstawić wiodącemu organowi nadzorczemu we wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych;

Zalecenia te będą przedmiotem konsultacji społecznych do 10 stycznia 2023 r.

Obecnie opracowywany jest drugi zestaw zaleceń dotyczących wiążących reguł korporacyjnych dla podmiotów przetwarzających.

Agenda 71. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-11-24
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-08 12:12:28
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 08:46:56