Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (Grupa Berlińska)

Grupa Berlińska została założona w 1983 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności z inicjatywy Berlińskiego Rzecznika Ochrony Danych, przewodniczącego Grupy. Od 1983 roku Grupa przyjęła szereg rekomendacji („wspólnych stanowisk” i „dokumentów roboczych”), mających na celu poprawę ochrony prywatności w sektorze telekomunikacji. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Berlińskiego Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji (w języku niemieckim i angielskim) pod adresem: https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-service/veroeffentlichungen/working-paper/.

Grupę tworzą przedstawiciele organów ochrony danych, krajowych administracji publicznych, organizacji międzynarodowych oraz naukowcy z całego świata. Od początku lat 90. Grupa koncentruje się w szczególności na ochronie prywatności w Internecie.

Broszura zawierająca wszystkie dokumenty przyjęte przez Grupę Berlińską do 2013 r. (w języku niemieckim i angielskim) jest dostępna poniżej. Dokumenty zostały uzupełnione licznymi rezolucjami, które przygotowała lub miała na nie wpływ Grupa, przyjętymi podczas Międzynarodowych Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-05-15
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 12:05:40
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 09:17:39

Materiały do pobrania

Pobierz plik Dokumenty przyjęte przez Grupę Berlińską do 2013 r.
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-07-15 14:16:24
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-15 14:16:24
Pobierz plik Memorandum Sopockie dotyczące przetwarzania danych w chmurze
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-07-15 14:17:18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-15 14:17:18