Wzorcowe Klauzule Umowne dotyczące przekazywania danych osobowych - wersja angielska (PDF, 435 KB)

Wytyczne w sprawie ochrony danych przy przetwarzaniu danych osobowych do celów przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu - wersja angielska (PDF, 651 KB)

Wytyczne w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez i na potrzeby kampanii politycznych - wersja angielska (PDF, 463 KB)

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-11-10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:11:41
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:56:44