Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014 poz. 782 ze zm.).

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych UODO. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Urzędu  są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Możliwy kontakt:

Listowny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Wniosek na platformie biznes.gov.pl

Wniosek na platformie obywatel.gov.pl

Pocztą elektroniczną: kancelaria@uodo.gov.pl

Ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Podmiot udostępniający: Departament Organizacyjny
Wytworzył informację:
user Dorota Krajewska-Kekusz
date 2022-06-09
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-06-09 14:06:41
Ostatnio modyfikował:
user Rafał Grodzki
date 2024-01-08 14:10:53