Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest oficjalnym członkiem Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów O Ochronie Prywatności (Global Privacy Enforcement Network - GPEN) od listopada 2010 r.

Światowa Sieć Egzekwowania Przepisów o Ochronie Prywatności (GPEN)

Urząd Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) jest oficjalnym członkiem Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów O Ochronie Prywatności (Global Privacy Enforcement Network  GPEN) od listopada 2010 r.

Mając na uwadze inicjatywy Ekonomicznego Forum Azji i Pacyfiku (APEC), Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności (ICDPPC), Grupy Roboczej Art. 29 oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazujące na konieczność międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony prywatności, jedenaście organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów regulujących ochronę prywatności, 10 marca 2010 roku utworzyło międzynarodową sieć Global Privacy Enforcement Network (GPEN), w celu wzmocnienia ochrony danych i prawa do prywatności w wymiarze globalnym.

Już 28 października 2010 roku w Jerozolimie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych brał udział w kolejnym posiedzeniu GPEN, zaś w listopadzie został oficjalnym członkiem organizacji.

Jak określono w „Planie Działania” ustanawiającym GPEN, misją tej organizacji jest m.in. wymiana informacji i doświadczeń na arenie międzynarodowej na temat problemów dotyczących ochrony prywatności oraz wspieranie dialogu z organizacjami sektora prywatnego w tym zakresie, jak również stworzenie listy kontaktowej organów zainteresowanych współpracą międzynarodową w zakresie transgranicznych dochodzeń i kwestii egzekwowania prawa.

Obecnie członkami GPEN są następujące organy:

Unia Europejska: Europejski Inspektor Ochrony Danych

Albania: Rzecznik Informacji i Ochrony Danych

Argentyna: Krajowa Dyrekcja ds. Ochrony Danych Osobowych

Armenia: Krajowa Agencja Ochrony Danych Osobowych Armenii

Australia:

 • Urząd Australijskiego Rzecznika ds. Informacji;
 • Komisja ds. Informacji i Prywatności Nowej Południowej Walii;
 • Rzecznik Informacji Terytorium Północnego;
 • Urząd Rzecznika Informacji, Queensland
 • Urząd Rzecznika Ochrony Danych i Prywatności Wiktorii;

Belgia: Organ ochrony danych

Brazylia: Krajowy Organ Ochrony Danych (ANPD)

Bułgaria: Komisja Ochrony Danych Osobowych

Burkina Faso: Komisja Informatyki i Wolności (CIL)

Kanada:

 • Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności Kanady;
 • Urząd Rzecznika Informacji i Ochrony Prywatności, Alberta;
 • Urząd Rzecznika Informacji i Ochrony Prywatności Kolumbii Brytyjskiej;
 • Urząd Rzecznika Informacji i Ochrony Prywatności Nowej Szkocji;
 • Urząd Rzecznika Informacji i Ochrony Prywatności Ontario;
 • Urząd Rzecznika Informacji i Ochrony Prywatności Saskatchewan

Kajmany: Rzecznik Kajmanów

Chiny:

 • Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności i Danych Osobowych, Hongkong;
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, Makau SAR, Chiny

Kolumbia: Organ Nadzoru ds. Przemysłu i Handlu Kolumbii

Republika Czeska: Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej

Estonia: Estoński Inspektorat Ochrony Danych

Francja: Krajowa Komisja Informatyki i Wolności (CNIL)

Gruzja: Urząd Inspektora Krajowego

Niemcy:

 • Federalny Rzecznik Ochrony Danych;
 • Berliński Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji;
 • Organ Ochrony Danych Nadrenii-Palatynatu

Ghana: Komisja Ochrony Danych Ghany

Gibraltar: Organ Regulacyjny Gibraltaru

Guernsey: Urząd Ochrony Danych, Baliwat Guernsey

Węgry: Krajowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji

Irlandia: Komisja Ochrony Danych

Wyspa Man: Urząd Rzecznika Informacji

Izrael: Organ Ochrony Prywatności

Włochy: Włoski Organ Ochrony Danych

Japonia: Komisja Ochrony Danych Osobowych

Jersey: Urząd Rzecznika Informacji

Korea Południowa:

 • Ministerstwo Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
 • Korea Internet Security Agency
 • Komisja Ochrony Danych Osobowych

Kosowo: Agencja ds. Informacji i Prywatności

Łotwa: Krajowy Inspektorat Ochrony Danych Łotwy

Litwa: Krajowy Inspektorat Ochrony Danych

Luksemburg: Krajowa Komisja Ochrony Danych

Macedonia: Dyrektoriat Ochrony Danych Osobowych Republiki Macedonii

Malta: Urząd Rzecznika Informacji i Ochrony Danych

Mauritius: Urząd Ochrony Danych Republiki Mauritiusu

Meksyk: Krajowy Instytut ds. Przejrzystości i Dostępu do Informacji i Ochrony Danych (INAI)

Mołdawia: Krajowe Centrum Ochrony Danych Osobowych Republiki Mołdawii

Monako: Komisja Kontroli Danych Osobowych

Maroko: Krajowa Komisja Kontroli Danych Osobowych

Holandia:

 • Organ ds. Konsumentów i Rynku Holandii
 • Holenderski Organ Ochrony Danych

Nowa Zelandia: Urząd Rzecznika Ochrony Prywatności

Norwegia: Norweski Organ Ochrony Danych

Filipiny: Krajowa Komisja Ochrony Prywatności

Polska: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Singapur: Komisja Ochrony Danych Osobowych

Słowenia: Rzecznik Informacji

Hiszpania:

 • Hiszpańska Agencja Ochrony Danych
 • Kataloński Organ Ochrony Danych, Katalonia

Szwajcaria: Federalny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji

Turcja: Turecki Organ Ochrony Danych Osobowych

Ukraina: Urząd Parlamentarnego Rzecznika Praw Człowieka

Zjednoczone Emiraty Arabskie: Rzecznik Ochrony Informacji, Abu Dhabi Global Market

Zjednoczone Królestwo: Urząd Rzecznika Informacji

Stany Zjednoczone:

 • Federalna Komisja Komunikacji
 • Federalna Komisja Handlu
 • Urząd Prokuratora Generalnego – Stan Kalifornia

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.privacyenforcement.net

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2011-02-07
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-21 21:05:15
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-11-02 10:51:03