photo
10.11.2023

43. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

W dniach 16-18 listopada 2022 r. w Strasburgu odbyło się 43. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Maria Owczarek, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia zmiany Regulaminu Komitetu T-PD, w celu ograniczenia udziału Federacji Rosyjskiej w pracach Komitetu, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

Ponadto przedmiotem dyskusji były także następujące istotne dokumenty: wytyczne dotyczące tożsamości cyfrowej, wytyczne dotyczące ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów przeciwdziałania prania pieniędzy/finansowaniu terroryzmu, wskazówki dotyczące interpretacji art. 11 zmodernizowanej Konwencji 108, a także wzorcowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Komitet przeanalizował i zaakceptował wnioski otrzymane od Organizacji Państw Amerykańskich (Organization of American States – OAS) i od organu ochrony danych Burkina Faso (CIL: Commission de l'Informatique et des Libertés) w sprawie nadania im statusu obserwatorów.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego wybrali także nowych członków Biura Komitetu T-PD. Wśród innych omawianych zagadnień znalazły się również m.in. główne osiągnięcia i wydarzenia w dziedzinie ochrony danych ochrony danych i współpraca z innymi organami i instytucjami Rady Europy.

Uczestnicy posiedzenia mieli także okazję wysłuchać prezentacji prac laureatek tegorocznej - czwartej edycji nagrody im. Stefano Rodoty: Teresy Quintel i Sabriny Nucciotti. Nagroda ta upamiętnia Stefano Rodotę, wybitnego włoskiego profesora prawa i polityka, który był orędownikiem promowania prawa ochrony danych. Nagroda jest przyznawana za innowacyjne i oryginalne akademickie projekty badawcze lub publikacje młodych studentów lub badaczy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Informacje o 43. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD

Więcej informacji o 43. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD (plik PDF).

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2023-11-10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:11:40
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:38:31