Konwencja 108+

Protokół aktualizuje Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, zwaną również Konwencją 108, która jest jedynym wiążącym traktatem międzynarodowym, dotyczącym prawa jednostek do ochrony ich danych osobowych. Protokół ten wzmacnia zasady ochrony danych Konwencji 108 i obejmuje dodatkowe zabezpieczenia, w celu sprostania wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych, wynikającym z nowych technologii i praktyk. Rozszerza również rolę Komitetu Konsultacyjnego, który będzie monitorował, czy Strony skutecznie wdrażają postanowienia zaktualizowanego traktatu.

Więcej informacji na temat zmodernizowanej Konwencji znajduje się tutaj

Konwencja 108+

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-11-10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:11:22
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:29:56