Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 roku

Niniejsza Konwencja ma na celu zagwarantowanie, na terytorium każdej ze Stron, każdej osobie fizycznej, niezależnie od jej narodowości i miejsca zamieszkania, poszanowanie jej praw i  podstawowych wolności, w szczególności prawa do prywatności, w związku z automatycznym przetwarzaniem dotyczących jej danych osobowych.

 Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 roku

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-11-10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:11:18
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-10 12:32:04