photo
11.12.2023

Wykaz szkół uczestniczących w XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

XIV odsłona programu „Twoje dane – Twoja sprawa” przyciągnęła zainteresowanie licznych szkół i instytucji edukacyjnych z różnych regionów Polski, aż 303 podmioty edukacyjne.

Głównym celem Programu jest propagowanie wśród uczniów i kadry pedagogicznej wiedzy na temat ochrony danych osobowych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół i instytucji doskonalenia nauczycielskiego o treści związane z bezpieczeństwem danych osobowych oraz prawem do prywatności.

Inicjatywa „Twoje dane – Twoja sprawa” oferuje nauczycielom i uczniom możliwość realizacji własnych projektów edukacyjnych związanych z ochroną danych osobowych. W ramach konkursów, Urząd Ochrony Danych Osobowych nagradza najbardziej kreatywne i innowacyjne propozycje.

Dzięki udziałowi w Programie dyrektorzy i nauczyciele zdobywają wiedzę na temat właściwego przetwarzania danych osobowych, skutecznej prewencji naruszeń ochrony danych oraz lepszego rozpoznawania zagrożeń związanych z tymi aspektami w kontekście instytucji edukacyjnych i przetwarzaniem danych osobowych.

Program stanowi dla uczniów źródło wiedzy na temat ochrony danych osobowych, pomaga rozwijać umiejętności, które ułatwią funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości będą przydatne w pracy zawodowej.

Poniżej  w załączniku przedstawiamy wykaz uczestniczących placówek z podziałem na województwa.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-11
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-11 10:12:02
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-11 10:24:07

Materiały do pobrania

Pobierz plik Załącznik
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-11 10:22:18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-11 10:22:18