Dostęp do danych przetwarzanych VIS w Rzeczypospolitej Polskiej

Dostęp do danych przetwarzanych VIS w Rzeczypospolitej Polskiej

Dostęp do danych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym dla poszczególnych służb i organów administracyjnych w Rzeczpospolitej Polskiej regulowany jest przepisami ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 ze zm). W art. 5-7 ustawy wymieniono enumeratywnie listę krajowych organów, które mają prawo dostępu do VIS w Polsce. Są to m.in.: Straż Graniczna, konsulowie, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, sądy, prokuratura, Policja, ABW, CBA.

Jak długo dane osobowe przechowywane są w Wizowym Systemie Informacyjnym?

Na podstawie art. 23 Rozporządzenia VIS każdy plik danych dotyczących wniosku przechowywany jest w VIS maksymalnie przez okres pięciu lat, bez uszczerbku dla możliwości usuwania danych, o której mowa w art. 24 i 25, oraz możliwości prowadzenia rejestru, o której mowa w art. 34.

Ten 5-letni okres rozpoczyna się: z datą wygaśnięcia okresu ważności wizy, jeżeli wiza została wydana, z nową datą wygaśnięcia okresu ważności wizy, jeżeli okres ważności wizy został przedłużony, z datą utworzenia w VIS pliku danych dotyczących wniosku, jeżeli wniosek został wycofany, zamknięty lub zaprzestano jego rozpatrywania, z datą podjęcia decyzji przez organ wizowy, jeżeli odmówiono wydania wizy, wiza została unieważniona, cofnięta lub okres jej ważności został skrócony.

Jednakże, jeśli przed upływem tego okresu, osoba ubiegająca się o wizę uzyskała obywatelstwo państwa członkowskiego, pliki danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze, dotyczące osoby, są niezwłocznie usuwane z VIS przez państwo członkowskie, które utworzyło przedmiotowy plik danych dotyczących wniosku oraz odsyłacze.

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-06-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 12:06:50
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-09-22 12:48:04