photo
07.02.2023

#ODOlekcje: cena prywatności

Ile warte są Twoje dane? Kilka słów o wyzwaniach związanych z monetyzacją danych osobowych” to temat webinarium z cyklu #ODOlekcje dla uczniów, zrealizowanego 7 lutego 2023 r. w Dniu Bezpiecznego Internetu.

– Wprowadzenie do tematu monetyzacji danych osobowych pozwoli Wam lepiej zrozumieć perspektywę wartości danych, nie tylko przez pryzmat siły nabywczej pieniądza, ale także z punktu widzenia wolności i godności każdego człowieka – powiedziała Marta Mikołajczyk, koordynatorka ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, witając uczestników spotkania.

Obecnie rozpowszechnia się zjawisko przypisywania danym osobowym konkretnej wartości pieniężnej, co stanowi coraz większe wyzwanie związane z rozwojem gospodarki opartej o dane. Dane osobowe użytkowników Internetu są często traktowane jako świadczenie wzajemne za „darmowe” usługi cyfrowe lub za zniżki na produkty i usługi online.

Podczas webinarium nauczyciele i uczniowie zapoznali się z pojęciem monetyzacji danych. Ekspertka UODO zaprezentowała trzy nowe modele biznesowe: darmowe świadczenia, gospodarka danymi osobowymi (Personal Data Economy, PDE) oraz płatność za prywatność (Paying For Privacy), w których pozyskane dane osobowe klientów stanowią kluczowy element prowadzenia działalności zwłaszcza firm technologicznych.

Zdarza się, że firmy wykorzystują niewiedzę konsumentów w zakresie tego, jaką wartość mają dane, które ich dotyczą, oraz zagrożeń związanych z wykorzystywaniem ich danych osobowych w celu generowania zysku. Dlatego wśród omówionych zagadnień ekspertka UODO uwagę słuchaczy skierowała także na ryzyka związane z udostępnianiem danych w wymienionych modelach. Są nimi m.in.: wycieki danych, potencjalna dyskryminacja i nierówny dostęp do prywatności, czy wykorzystywanie danych wrażliwych, np. na temat zdrowia, a także danych dzieci, w celach służących budowaniu przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Lekcja skierowana do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych miała też na celu uświadomienie młodym ludziom, że dane osobowe stanowią wartość samą w sobie, ponieważ wprost odnoszą się do praw podstawowych jednostki. To od poziomu świadomości i stopnia dojrzałości konkretnej osoby w dużym stopniu zależy to, czy dba i w jaki sposób o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.

Miniona lekcja była kolejnym spotkaniem zorganizowanym przez UODO w ramach cyklu #ODOlekcje, który służy upowszechnieniu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych wśród młodych ludzi. Cykl webinariów jest realizowany w ramach XIII edycji programu „Twoje dane –Twoja sprawa”. Webinarium było także głównym wydarzeniem zorganizowanym przez Urząd w związku z przypadającym 7 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-02-07
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-02-07 15:02:45
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-02-07 15:40:57