photo
08.12.2022

Przetwarzanie danych osobowych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i rady rodziców

Nie należy obawiać się RODO, lecz świadomie je stosować – taki wniosek płynie z wykładu online pt. „Przetwarzanie danych osobowych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i rady rodziców”. Urząd Ochrony Danych Osobowych zorganizował wydarzenie 8 grudnia 2022 r. w ramach cyklu „RODO w szkolnej ławce".

Spotkanie to było zaadresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz inspektorów ochrony danych ze szkół i placówek edukacyjnych oraz przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli uczestniczących w XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa”.

Podczas wykładu ekspertka UODO wyjaśniła, kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach kompetencji własnych oraz przez szkolnych psychologów i pedagogów. Wiele uwagi poświęciła na omówienie obowiązków administratorów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto omówiła zasady, jakimi pedagodzy i psycholodzy szkolni powinni się kierować, gdy udzielają odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji o charakterze osobowym, aby nie dochodziło do ich udostępniania niezgodnie z prawem.

Ponadto prelegentka wyjaśniała rolę rady rodziców w procesie przetwarzania danych osobowych w szkole, zwracając uwagę na relację jaka zachodzi między radą a dyrektorem szkoły i wskazując na jego kompetencje do administrowania danymi.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-08
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-12-12 12:12:48
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-12-12 12:33:45