photo
09.07.2022

Biuletyn UODO

„Biuletyn UODO” umożliwia wszystkim automatyczne otrzymywanie informacji związanych z problematyką ochrony danych.

Biuletynu UODO

Aktualizacja preferencji

Rezygnacja z subskrypcji

Kontakt z administratorem


Zasady korzystania z usługi Biuletynu UODO
 1. Korzystanie z usługi Biulrtynu UODO jest dobrowolne
 2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://news.uodo.gov.pl/lists/?p=subscribe&id=1
 3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Biuletynu.
 4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem https://news.uodo.gov.pl/lists/?p=unsubscribe
 5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Biuletynu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem newsletter@uodo.gov.pl,

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą (/UODO/SkrytkaESP) dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 2. telefonicznie: (22) 531 03 00,
 3. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą( /UODO/SkrytkaESP) dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ,
 2. poprzez e-mail: iod@uodo.gov.pl,
 3. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Biuletynu UODO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Biuletynu bądź też do zakończenia wydawania Biuletynu przez UODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Biuletynu UODO.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://uodo.gov.pl/pl/1/255.

Podmiot udostępniający: Departament Organizacyjny
Wytworzył informację:
user Dorota Krajewska-Kekusz
date 2022-07-09
Wprowadził informację:
user Robert Czapski
date 2022-07-09 23:07:17
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-07-28 14:51:49