Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności Tirana, Albania 2019

„Konwergencja i łączność. Podnoszenie światowych standardów ochrony danych w erze cyfrowej” - pod takim hasłem odbyła się 41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności (ICDPPC).

To najważniejsze spotkanie przedstawicieli organów ochrony danych osobowych z przedstawicielami Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz korporacji międzynarodowych i świata nauki.

Uczestnicy obradowali w Tiranie (Albania) w dniach 21-24 października 2019 r. Tematem konferencji było, jak zmaksymalizować potencjał współczesnego stylu życia obywateli oraz możliwości technologiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ochrony danych i prywatności. W dzisiejszych czasach społeczeństwo oczekuje bezproblemowego transgranicznego przesyłania danych, które ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, a jednocześnie wymaga od organów nadzorczych zapewnienia bezpieczeństwa ich danych osobowych. Aby spełnić oczekiwania społeczeństwa, członkowie konferencji starali się wypracować odpowiedni kompromis.

W wyniku przeprowadzonych sesji powstała Rezolucja w sprawie Strategicznego Kierunku Konferencji na lata 2019-2021. Opiera się ona na trzech filarach: ewolucji w kierunku globalnych ram i standardów, ściślejszej współpracy w zakresie egzekwowania prawa oraz określaniu priorytetowych tematów polityki międzynarodowej. Dokument określa przy tym trzy strategiczne priorytety:

  1. Postęp w zakresie globalnej prywatności w erze cyfrowej, potwierdzający przejście w stronę globalnego środowiska regulacyjnego;
  2. Maksymalizację głosu i wpływu konferencji, w szczególności poprzez zwiększenie jej roli w polityce cyfrowej i wzmocnienie relacji z innymi międzynarodowymi organami i sieciami;
  3. Budowanie kapitału członków forum.

Strategia zostanie wzmocniona również dzięki zaangażowaniu zainteresowanych stron w działania nowego panelu referencyjnego, który zostanie utworzony w 2020 r.

Ogromna determinacja członków międzynarodowego forum znalazła także swoje odzwierciedlenie w przyjętych rezolucjach. W wyniku wzmożonych dyskusji, 41. ICDPPC uchwaliła:

  1. Rezolucję w sprawie promowania nowych, długoterminowych i praktycznych instrumentów oraz kontynuacji działań prawnych na rzecz skutecznej współpracy w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa, która zachęca do dalszych starań na rzecz skuteczniejszej współpracy w postępowaniach transgranicznych i egzekwowaniu prawa.
  2. Rezolucję w sprawie uznania prywatności za podstawowe prawo człowieka i warunków wykonywania innych praw podstawowych, która bezpośrednio wzywa państwa członkowskie i grupy społeczne ze wszystkich sfer publicznych i prywatnych,
    w tym społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie, do podjęcia konkretnych działań zapewniających ochronę podstawowych praw człowieka.
  3. Rezolucję wspierającą i ułatwiającą współpracę regulacyjną między organami ochrony danych a organami ochrony konsumentów i ochrony konkurencji w celu osiągnięcia jasnych i wysokich standardów ochrony danych w gospodarce cyfrowej, która przedłuża mandat Grupie Roboczej ds. Cyfrowych Obywateli i Konsumentów.
  4. Rezolucję dotyczącą czynnika ludzkiego jako przyczyny naruszeń ochrony danych, która wzywa wszystkich członków ICDPPC do promowania odpowiednich zabezpieczeń zapobiegającym błędom, które powstały wskutek czynnika ludzkiego i które mogą prowadzić do naruszenia danych osobowych, a także wzywa organizacje (w tym państwowe i prywatne), aby zrozumiały, że naruszenia danych osobowych często wiążą się z błędami ludzkimi i w związku z tym powinny wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia.
  5. Rezolucję w sprawie ekstremizmu w mediach społecznościowych oraz online, która przedstawia konkretne działania, które miałyby zapobiec rozprzestrzenianiu się terroryzmu w mediach społecznościowych, a także zwalczać go za ich pośrednictwem.
2020-08-27 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-08-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Malinowski 2020-08-27 12:08:21
Ostatnio modyfikował: Paweł Malinowski 2020-08-27 14:58:20