Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

#RODO w edukacji, czyli lubelskie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole

Aktualne wyzwania w edukowaniu dzieci i młodzieży na temat ochrony danych osobowych i działania edukacyjne prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych były tematem przewodnim spotkania z dyrektorami szkół i nauczycielami z cyklu „#RODO w edukacji”, które odbyło się 28 lutego 2020 r. w Zamościu.

Wydarzenia z cyklu „#RODO w edukacji” służą m.in. omówieniu w gronie ekspertów kluczowych kwestii związanych z ochroną danych osobowych w szkołach. Ponadto są okazją do prezentacji dyrektorom oraz nauczycielom programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Właśnie trwa X edycja programu edukacyjnego UODO, w której uczestniczą już 343 szkoły i placówki oświatowe z całego kraju, w tym 8 z województwa lubelskiego. Jedną z nich jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Zamościa.

Warto stale edukować o prywatności i ochronie danych osobowych

Jak podkreślił Mirosław Sanek, nadal stałą troską powinniśmy otoczyć kwestie prywatności, a zagrożenia dla prywatności stale rosną. Zwrócił uwagę na współczesną gospodarkę, która opiera się o przetwarzanie danych w wielkiej liczbie, przez to na dane osobowe ciągle się poluje. Jego zdaniem granice w tej sprawie musi stawiać prawo.

Zasady przetwarzania danych osobowych w szkole podczas zamojskiego spotkania przypomniała Paulina Dawidczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Skarg w UODO.

Wiele uwagi poświęciła np. omówieniu zasad przetwarzania danych osobowych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i dyrektorów szkół, przypominając, że oba podmioty stanowią odrębnych administratorów. Ponadto poruszyła  kwestie publikacji wizerunku dzieci w Internecie, a także stosowania monitoringu wizyjnego na terenie placówki oświatowej.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość omówić indywidualne problemy z konsultantem UODO.

Niepełnosprawność intelektualna nie może być przeszkodą w korzystaniu z RODO

Podczas konferencji przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentowali doświadczenia z realizacji dwóch przedsięwzięć: gry szkolnej „Nie daj się złapać w sieci” oraz vloga „Bezpieczni 2.0”. Oba przedsięwzięcia to inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez Ośrodek w ramach programu edukacyjnego UODO.

Ich pomysłodawcy zwracają uwagę na potrzebę edukowania o sposobach postępowania z danymi osobowymi przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, które są szczególnie narażone na utratę danych. O tym, jak jest to ważne świadczy także duże zainteresowanie uczestników tematem konferencji. Aż jedna trzecia spośród 120 uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli oświaty reprezentowała placówki wyspecjalizowane w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Temat ten jest jednak istotny dla wielu szkół z uwagi na upowszechnianie edukacji włączającej.

Doświadczenia zamojskiego ośrodka potwierdzają, że mimo trudnej materii, jaką jest prawo ochrony danych osobowych, wystarczy pokazać uczniom, jak to prawo funkcjonuje w ich bezpośrednim otoczeniu, aby ułatwić im nabycie umiejętności, dzięki którym nie będą narażeni na utratę swoich danych.

Jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy uczniom z niepełnosprawnościami, to jak podpowiada Barbara Grądkowska, dyrektor zamojskiego Ośrodka: nie może być ona teoretyczna, musi być bardzo praktyczna, aranżująca takie sytuacje w życiu bardzo często występujące, czyli powtarzalnie. Jej zdaniem uczniowie powinni przyswajać taką wiedzę na zasadzie treningu, aby pamiętać o ochronie swoich dane zawsze, w świecie zarówno realnym, jak i Internecie.

O powodzeniu wśród uczniów inicjatyw zrealizowanych przez Ośrodek zadecydował jeszcze jeden czynnik. Nauczyciele pozwolili uczniom wykorzystać narzędzia, które są im szczególnie bliskie, bo znane w ich środowisku, m.in. media społecznościowe, czego przykładem jest zwłaszcza vlog.

2020-03-03 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-03-03
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-03-03 11:03:43
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-05-11 14:56:30