Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

37. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

W dniach 20-22 listopada 2018 roku w Strasburgu odbyło się 37. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacjami dotyczącymi ceremonii otwarcia do podpisania protokołu zmieniającego Konwencję nr 108, która miała miejsce 10 października 2018 r. Złożono wówczas w sumie z 21 podpisów. Delegacje zostały wezwane do działania na poziomie krajowym, aby doprowadzić do szybkiego wejścia w życie Konwencji 108+. Dodatkowo, Specjalny Organ ONZ – Sprawozdawca ds. Prawa do prywatności zaapelował, aby państwa członkowskie ONZ przystąpiły do Konwencji 108+.

Omawiano również zagadnienia dotyczące m.in. prac podjętych przez Radę Europy w dziedzinie sztucznej inteligencji, znaczeniu znaczącej współpracy z firmami internetowymi i stowarzyszeniami, które podpisały list z Sekretarzem Generalnym Organizacji, możliwych ścieżek dla Komitetu Konwencji nr 108 bezpośredniej komunikacji i raportowania do Komitet Ministrów lub jednej z grup sprawozdawców ds. Prac Komitetu.

Delegacje zapoznały się także z informacjami przekazanymi przez Sekretariat w sprawie modernizacji Konwencji nr 108, w szczególności w odniesieniu do art. 37 protokołu zmieniającego CETS nr 223 w dniu wejścia w życie Konwencji 108+.

Komitet przeanalizował projekt zalecenia w sprawie ochrony danych dotyczących zdrowia. Zgodzono się, że zmieniona wersja projektu uzasadnienia zostanie rozesłana do delegacji w związku ze zbliżającym się posiedzeniem Biura (17-19 grudnia).

Delegacje zapoznały się ponownie z projektem wytycznych w sprawie sztucznej inteligencji. Postanowiono, że zostanie udostępniona zmieniona wersja projektu wytycznych. Delegacje zostaną zaproszone do zgłaszania uwag w związku ze zbliżającym się posiedzeniem Biura (17-19 grudnia).

Komitet zbadał dokumenty w sprawie informacji dotyczących oceny i działań następczych w ramach Konwencji nr 108+ oraz zobowiązał swoje Biuro do zapewnienia niezbędnych działań następczych w związku z zakończeniem procedury. Na bazie przygotowanego kwestionariusza przeprowadzone zostaną konsultacje z delegacjami w celu zebrania pierwszego zestawu informacji w odniesieniu do organów nadzoru.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z informacjami przekazanymi przez Sekretariat w kwestiach związanych z ICANN, w szczególności w sprawie rozpowszechnienie przyjętego przez Komitet Przewodnika po zasadach prywatności i ochrony danych ICANN.

Komitet zapoznał się z prezentacją przedstawioną przez Christophera Dockseya, Hon. Dyrektora Generalnego EIOD w sprawie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Unii, jak również z informacjami dostarczonymi przez Eduardo Bertoniego, które dotyczyły międzyamerykańskiego systemu prawa człowieka w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych.

Komitet zapoznał się także z informacjami przedstawionymi przez Sekretariat w sprawie opinii dotyczącej wniosku o przystąpienie przez Republikę Kazachstanu.

Delegacje posiedzenia planarnego odnotowały wprowadzenie nagrody Stefano Rodota w celu pierwszego przypisania z okazji edycja dnia ochrony danych w 2019 r. oraz zaproszenie delegacji do dalszego rozpowszechniania zaproszenie do składania wniosków;

Na koniec potwierdzono terminy posiedzeń plenarnych, które odbędą się w Strasburgu w dniach 12-14 czerwca oraz 19-21 listopada 2019 r. i kolejnych posiedzeń Biura, które mają się odbyć:

  • 17-19 grudnia 2018 r. w Strasburgu,
  • 20- 22 marca 2019 r. w Paryżu,
  • 25-27 września 2019 r. w Paryżu i
  • 11-13 grudnia 2019 r. w Strasburgu.

Więcej informacji o 37. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: https://rm.coe.int/37th-t-pd-plenary-meeting-abridged-report/16808fec2f

2018-12-10 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-12-10
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-12-10 12:12:40
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-05-09 12:42:30