Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

42. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Komitet Konsultacyjny Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych odbył swoje 42. Posiedzenie plenarne w dniach 17-19 listopada 2021 r., ponownie w formule zdalnej.

Na posiedzeniu plenarnym Komitet miał zaszczyt powitać – z daleka – nowo wybraną Specjalną Sprawozdawczynię ONZ ds. Prywatności, dr Anę Brian Nougrères. Ujawniła priorytety swojego mandatu i ponownie wyraziła zainteresowanie dalszą współpracą z Radą Europy i Komitetem Konwencji 108.

Około 100 uczestników z Państw-Stron Konwencji 108 i obserwatorów Komitetu spotkało się online, aby dyskutować i pracować nad aktualnymi tematami dotyczącymi ochrony danych. W szczególności Komitet sfinalizował i przyjął Wytyczne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez i na potrzeby kampanii politycznych.

Komitet kontynuował prace nad kluczowymi tematami zawartymi w jego programie prac, w szczególności tożsamością cyfrową, automatycznym przekazywaniem danych, klauzulami umownymi w kontekście transgranicznych przepływów danych, międzypaństwową wymianą danych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu i celów podatkowych itp.

Wreszcie Pani Camilla Tabarini, laureatka nagrody im. Stefano Rodotà w 2020 roku, wręczyła Komitetowi pracę, za którą została wyróżniona, a której wcześniej nie umożliwił jej kryzys sanitarny.

W Posiedzeniu brał udział przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełny raport z posiedzenia dostępny jest na stronie Rady Europy.

2022-01-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-01-18
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2022-01-18 14:01:01
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2022-01-18 14:18:10