39. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

W dniach 19-21 listopada 2019 r. w Strasburgu odbyło się 39. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitet T-PD).

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Listopadowe posiedzenie skupiło się wokół aktualizacji Rekomendacji dotyczącej profilowania (CM/Rec(2010)13,) kwestii związanych z rozpoznawaniem twarzy oraz ochrony danych w systemach edukacyjnych.

Dużą uwagę uczestnicy posiedzenia poświęcili opracowywanej przez Komitet T-PD procedurze kontroli przestrzegania wymogów Konwencji 108+.

Komitet przyjął opinię T-PD(2019)8rev dotyczącą bezpośredniego ujawnienia informacji o subskrybentach w związku z projektem drugiego protokołu dodatkowego do konwencji budapesztańskiej, a także opinię T-PD(2019)09 dotyczącą Zalecenia Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie wpływu systemów algorytmicznych na prawa człowieka.

Biuro Komitetu T-PD zostało zobowiązane do zinterpretowania terminu „operacje arytmetyczne” użytego w art. 2 Konwencji 108+, a także do dokonania rozróżnienia pomiędzy statusem prawnym „administratora danych” a „odbiorcą” oraz wypracowania wytycznych dotyczących anonimizacji i pseudonimizacji w odniesieniu do „osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania”.

Komitet odnotował informacje o stanie przystąpienia do Konwencji 108, w szczególności o:

a) przystąpieniu Maroka jako 55. strony Konwencji 108 oraz złożeniu Deklaracji o rozszerzeniu terytorialnym Konwencji 108 przez Zjednoczone Królestwo na terytorium Gibraltaru;

b) podpisaniu Konwencji nr 108+ przez:

  • San Marino (16 lipca 2019 r.)
  • Grecję (6 września 2019 r.)
  • Argentynę (19 września 2019 r.)
  • Armenię (2 października 2019 r.)
  • Szwajcarię (21 listopada 2019);

co zwiększyło liczbę jej sygnatariuszy do 35;

c) przyjęciu przepisów ratyfikacyjnych przez Litwę i Słowację;

d) postępach Kostaryki w zakresie wniosku o przystąpienie do zmodernizowanej konwencji.

39. posiedzenie T-PD odbyło się przy okazji Konferencji Octopus 2019. Delegaci mieli okazję uczestniczyć w drugim warsztacie konferencji „Ochrona danych i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, podczas której dyskutowano nad zapewnieniem spójności między Konwencją 108+ a drugim protokołem dodatkowym do konwencji budapesztańskiej.

 

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-12-09
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-12-09 12:12:44
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-12-09 12:56:50