"Złote pióro Programu" - konkurs dla placówek na najlepszą inicjatywę edukacyjną

Zapraszamy do udziału w konkursie szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli objęte VII edycją  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Twoje dane - Twoja sprawa.

Celem konkursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Przedmiotem oceny będą ciekawe inicjatywy edukacyjne podjęte przez Uczestników Programu oraz Partnerów metodycznych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Programu. Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać opis jednej najciekawszej inicjatywy oraz załączniki dokumentujące podjęte działania.

Generalny Inspektor wyłoni laureatów spośród uczestników konkursu, którzy podjęli najciekawsze działania w ramach Programu oraz wyróżniają  się pomysłowością i/lub wysokim poziomem merytorycznym przygotowanych materiałów, zasięgiem i efektywnością podjętych działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych i prawa do prywatności. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe. Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uhonoruje laureata konkursu za zajęcie I miejsca tzw. „Złotym Piórem Programu” za pracę placówki na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Dodatkowo laureaci konkursu oraz wybrani przez Organizatora uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do Warszawy na seminarium podsumowujące VII edycję Programu, do wystąpienia i zaprezentowania inicjatywy edukacyjnej opisanej w pracy konkursowej.

Placówki zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 18 maja 2017 roku pocztą tradycyjną na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Budynek Intraco) oraz w formie elektronicznej na adres: giododzieciom@giodo.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja br. na stronie internetowej www.giodo.gov.pl lub na podstronie http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą uwzględnione. W konkursie będą brane pod uwagę jedynie zgłoszenia przysłane z kompletem załączników w wyznaczonym terminie oraz podpisane przez dyrektora placówki.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2017-04-12
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 18:05:07
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 18:50:48

Materiały do pobrania

Pobierz plik Regulamin konkursu na najlepszą inicjatywę edukacyjną - VII edycja Programu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-05-12 18:51:11
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-12 18:51:11