Program edukacyjny „Odkoduj Swoje Dane” wygrał konkurs GIODO o „Złote pióro”

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie przygotowało program edukacyjny „Odkoduj Swoje Dane”, który w VI edycji konkursu GIODO o „Złote pióro”, został uznany za przykład najlepszych praktyk w zakresie edukacji o ochronie danych osobowych w szkołach ponadgimnazjalnych.

 Znane są już wyniki tegorocznego konkursu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dla szkół i ośrodków doskonalenia nauczycieli na najciekawsze inicjatywy edukacyjne, zorganizowanego w ramach VIII edycji programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa”.

Sam konkurs był realizowany po raz szósty, a jego celem było promowanie najciekawszych inicjatyw edukacyjnych mających upowszechniać wiedzę o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. W ramach konkursu uczniowie wraz z nauczycielami opracowują wiele różnych działań, jak lekcje i szkolenia, gry, a nawet kampanie informacyjne.

Przedmiotem oceny były najbardziej interesujące inicjatywy edukacyjne, które zostały podjęte przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli w VIII edycji Programu „Twoje Dane - Twoja Sprawa”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 15 inicjatyw, spośród których Komisja Konkursowa w składzie: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urszula Góral, dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Marta Mikołajczyk, pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wybrała najlepsze prace:

I miejsce - XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

„Odkoduj Swoje Dane” - w pracy konkursowej opisanych zostało VI etapów działań skierowanych do uczniów klas pierwszych i drugich liceum, mających na celu nabycie przez nich umiejętności i doświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych.

Działania obejmowały: cykl zajęć edukacyjnych na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności opracowanych przy wykorzystaniu otrzymanych scenariuszy oraz materiałów zamieszczonych na stronie internetowej GIODO, stworzenie przez ucznia fanpage’a dotyczącego ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa cyfrowego, studium przypadku – omówienie sytuacji problemowych i zastosowanie wiedzy w praktyce, opracowanie autorskiego scenariusza zajęć i przeprowadzenie lekcji języka polskiego w oparciu o fake newsy, przygotowanie przez uczniów narzędzi do sprawdzenia wiedzy (krzyżówki, konkurs na rebus, film nakręcony przez uczniów), testowanie narzędzi weryfikacji wiedzy i ulotek informacyjnych na podstawie zdobytej wiedzy, upowszechnienie materiałów w środowisku lokalnym (rodzice, sąsiedzkie przedszkole, współpraca z gimnazjum), organizacja „Cyfrowobezpiecznej gry miejskiej” dla uczniów.

Zaangażowanie szkoły w realizację Programu „Twoje dane –Twoja sprawa” i niezwykle ciekawe zajęcia praktyczne stanowią przykład najlepszych praktyk w zakresie edukacji uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nt. ochrony danych osobowych, którzy w ramach realizowanych działań zdobywają doświadczenie i praktyczną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Brawo!!!

II miejsce ex aequo

Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi

„ESCAPE ROOM – ODOland” – lekcja koleżeńska dla nauczycieli szkoły przeprowadzona w klasie 5c

Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie

„W świecie DANYCH OSOBOWYCH” – dane w podchodach zebrane (?)

III miejsce

Gminna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Oławie

„ Mój świat - cyfrowy świat”. Międzynarodowy Dzień Nowych Technologii w edukacji – gra

WYRÓŻNIENIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

„Bezpieczny senior” – szkolenie/kampania edukacyjna 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim

„Dzielenie się wiedzą ze społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym”

IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci z włączonym Publicznym Gimnazjum nr 3 im Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-05-23
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2018-06-13 14:06:28
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2018-06-13 15:02:28