photo
05.11.2018

Kolejne szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

Nowe zasady i podstawy prawne przetwarzania danych, prawa osób, których dane dotyczą oraz status i zadania inspektorów ochrony danych to główne tematy, jakie będą omawiane podczas kolejnej tury szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego.

Są one kontynuacją kampanii edukacyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jaką Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) realizuje we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego (NIST). „Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” to temat tych szkoleń.

Spotkania, podczas których eksperci UODO omówią najważniejsze elementy nowych regulacji, są adresowane do pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Najbliższe z nich odbędą się w województwach:

Pomocny w podniesieniu wiedzy na temat nowego prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest również kurs e-learningowy „Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” opracowany przez NIST przy merytorycznym wsparciu UODO.

Kurs jest dostępny pod adresem https://e-szkolenia.nist.gov.pl/ i kończy się egzaminem na platformie e-learningowej. Każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie o jego ukończeniu. Szczegółowych informacji udziela zespół Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-11-05
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2018-11-05 09:11:23
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2018-11-15 10:39:46

Galeria zdjęć

Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające ekspertów UODO podczas szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego.