photo
08.08.2018

Kampania informacyjno-edukacyjna dla jednostek samorządu terytorialnego

Szkoleniami, które odbyły się między 27 a 29 czerwca 2018 r. w trzech miastach południowo-wschodniej Polski, zainaugurowana została kampania edukacyjna UODO dla jednostek samorządu terytorialnego na temat stosowania nowego prawa o ochronie danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego (NIST) planują przeprowadzić takie szkolenia we wszystkich województwach. Są one adresowane do pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego (jst).

Pierwsze szkolenia, które prowadził przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odbyły się w województwach:

Szczegółowe informacje na ich temat, w tym program oraz formularze zgłoszeń, dostępne są pod powyższymi linkami.

Kolejne szkolenie odbędzie się w województwie małopolskim - Kraków, 7.09.2018 r.

Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że stosowanie przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) nastręcza niekiedy trudności oraz konieczność przygotowania pracowników jednostek samorządu terytorialnego do spełnienia nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, NIST, który jest państwową jednostką budżetową podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, opracował kurs e-learningowy „Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO”. Został on przygotowany przy wsparciu merytorycznym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kurs jest dostępny pod adresem https://e-szkolenia.nist.gov.pl/ i kończy się egzaminem na platformie e-learningowej. Każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o jego ukończeniu. Szczegółowych informacji udziela zespół Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

 

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-08-08
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2018-06-15 11:06:29
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2018-11-05 09:42:56