Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

IX edycja konkursu UODO na esej dla studentów rozstrzygnięta

W tegorocznej edycji konkursu zadaniem było dokonanie oceny, czy uczelnia X prawidłowo udostępniła dane osobowe studenta w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Swoimi pracami studenci udowodnili, że mają dużą wiedzę na temat ochrony danych osobowych.

Zadaniem konkursowym była ocena, czy w opisanym kazusie uczelnia X prawidłowo udostępniła dane osobowe studenta w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE z  2016 r., nr 119/1 ze zm.)

Autorzy nadesłanych prac wykazali się dużą wiedzą dotyczącą zarówno ustawy o ochronie danych osobowych, jak i przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Swoje sądy popierali literaturą przedmiotu, orzecznictwem sądowym, a także decyzjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Studenci słusznie stwierdzili, że uczelnia X udostępniła dane osobowe studenta w sposób nieprawidłowy. Jednocześnie wnosili, że zgodnie z obowiązującym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Trafnie wskazali środki, jakie przysługują studentowi na podstawie przepisów rozporządzenia.

Kryteria oceny

Komisja Konkursowa, oceniając nadesłane eseje, brała pod uwagę:

 • trafność osądu oraz poprawność logiczną i merytoryczną przeprowadzonej argumentacji,
 • powołanie właściwych przepisów oraz trafność doboru orzeczeń i interpretacji,
 • precyzyjność i spójność wypowiedzi,
 • poprawność językową,
 • spełnienie wymogów technicznych pisania prac naukowych,
 • ogólny odbiór pracy.

Laureaci

Na tej podstawie jury w składzie: Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Sektora  Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa UODO, Piotr Drobek, dyrektor Zespołu Analiz i Strategii oraz Anna Kobylańska, adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski i Marcin Lewoszewski, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski - wyłoniła następujących laureatów:

 • I miejsce –  Mateusz Kupiec, Uniwersytet Jagielloński
 • II miejsce –  Hieronim Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Warszawski
 • III miejsce – Dawid Urban, Uniwersytet Gdański

Nagrody specjalne w postaci praktyk w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych otrzymają:

 1. Mateusz Kupiec, Uniwersytet Jagielloński
 2. Mateusz Sasinowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 3. Ewa Gutkowska, Uniwersytet Warszawski
 4. Wojciech Panek, Uniwersystet Śląski w Katowicach
 5. Wojciech Planta,  Uniwersystet Śląski w Katowicach

Laureatom serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz interesujące prace.

 

2019-06-03 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-06-03
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-06-03 13:06:02
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-06-16 13:04:46