Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa, 27 lutego 2018 r.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat pierwszego w 2018 r. szkolenia GIODO przygotowującego ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Szkolenie, które Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zorganizował 27 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zgromadziło 200 administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zainteresowanie tym wydarzeniem było rekordowe – chęć udziału w nim zgłosiło ponad pięćset osób. Ponieważ sala nie mogła pomieścić tak dużej liczby uczestników, wszyscy ci ABI, którzy są zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez GIODO, a już zgłosili się po wyczerpaniu limitu miejsc, mogli śledzić szkolenie na żywo dzięki transmisji internetowej.

Otwierający szkolenie Mirosław Sanek, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podkreślał, jak ważne zmiany w sferze ochrony danych osobowych czekają nas w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

RODO to akt prawny umożliwiający wprowadzenie realnej ochrony danych osobowych –powiedział. – Tym ważniejsza jest szeroka edukacja, która umożliwi właściwe i skuteczne jego stosowanie – dodał, apelując jednocześnie do uczestników spotkania, by nie tylko sami zaznajamiali się z RODO, ale także, by na jak najwcześniejszym etapie o nim edukowali. – Bez przekroczenia pewnej skali wiedzy i świadomości, ten unikalny dokument nie będzie miał swojego życia – wskazał.

Pierwszy z czterech bloków tematycznych szkolenia dotyczył istoty zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych nastąpią w związku z rozpoczęciem stosowania RODO. Prowadzący tę część Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO podkreślał, że co do zasady podstawy prawne przetwarzania danych się nie zmienią. Rewolucyjne zmiany nastąpią zaś w podejściu do ochrony danych osobowych. Piotr Drobek omówił najważniejsze z nich, wyjaśniając przy tym, jak sektor szkolnictwa powinien przygotować się do ich zastosowania.

W swojej prezentacji, podobnie jak kolejni mówcy, odnosił się też do kwestii szczególnie interesujących uczestników szkolenia, które zostały zgłoszone podczas rejestracji, jak choćby monitoring wizyjny czy zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych.

O wynikających z RODO statusie i zadaniach inspektorów ochrony danych (obecnych ABI) mówiła z kolei Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO. Podkreślała, jak ważna będzie rola inspektora ochrony danych, będącego niezależnym strażnikiem naszych praw.

RODO to regulacja chroniąca podstawowe prawa człowieka, jakimi są prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych. Ma zapewnić balans między uzasadnioną ingerencją w sferę naszej prywatności  a naszymi prawami do jej ochrony. Nic zatem dziwnego, że wszędzie tam, gdzie w sposób władczy gromadzi się dane o obywatelach, a więc we wszystkich organach i podmiotach publicznych, ustawodawca unijny przewidział obowiązek powołania inspektorów ochrony danych – wskazywała Monika Młotkiewicz.

Wyjaśniała, jakie kwalifikacje powinny mieć osoby pełniące tę funkcję, jak powinny być usytuowane w strukturze organizacji i jakie są ich zadania. Jednocześnie wskazywała, że wiele wskazówek w tym zakresie można znaleźć w prowadzonym przez GIODO serwisie „ABI-Informator” w zakładce „Inspektor ochrony danych”.

Zabezpieczanie danych osobowych to kolejny ważny temat podjęty podczas zorganizowanego przez GIODO szkolenia. O nowym podejściu do tej kwestii, tj. dokonywaniu oceny ryzyka, mówił dr. inż. Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO.

Na zakończenie spotkania praktycznymi doświadczeniami w zakresie przygotowania do stosowania RODO w placówkach oświatowych podzieliła się z uczestnikami spotkania Marzena Grzegorczyk – ABI ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

 

Zapis wideo ze szkolenia znajdziecie Państwo na naszym oficjalnym koncie na YouTube - link.

2018-08-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 11:08:43
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-09-13 12:04:49

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-02 11:47:41