Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

RODO dotarło do świadomości wielu osób

Podsumowanie doświadczeń z 12 miesięcy stosowania RODO oraz prezentacja powstającej europejskiej platformy e-learningowej poświęconej ochronie danych osobowych to główne tematy omówione podczas spotkania „RODO już rok z nami. Projekt e-OpenSpace”.

Wydarzenie odbyło się 30 maja br. w Warszawie, a zorganizował je Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rok po wdrożeniu RODO

W ocenie Piotra Drobka, dyrektora Zespołu Analiz i Strategii w UODO, do tej pory państwa członkowskie, w tym Polska, skupiały się na ujednolicaniu praktyk stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niezbędne okazały się wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych, bez których krajowe organy ochrony danych narażone były na działania uniemożliwiające osiągniecie spójności. Z kolei aktywności krajowe służyły porządkowaniu sfery legislacyjnej, aby wzmocnić system ochrony danych.

W pierwszym okresie stosowania RODO nie uniknięto problemów. Pojawiły się między innymi trudności ze rozumieniem roli upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto Piotr Drobek zwrócił uwagę, że RODO stało się przedmiotem dyskusji o problemach, które nie były nowe. Przykładowo, obowiązek informacyjny, w jego ocenie, odkryto na nowo, mimo że istnieje od 1990 roku.

Ze stosowaniem RODO związane są też korzyści dotyczące np. wzrostu świadomości Polaków na temat ich praw. W ocenie Piotra Drobka świadczy o tym m.in. znacząca liczba skarg, które pierwszym roku stosowania RODO wpłynęła do UODO. Widoczna jest także profesjonalizacja kadr zajmujących się ochroną danych osobowych.

Natomiast Katarzyna Kos z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwróciła uwagę na trudności w interpretacji np. niektórych pojęć oraz przepisów zawartych w RODO w odniesieniu do prawa krajowego, przez co praktyce wielu administratorów odczuwa trudności. W jej ocenie wyzwaniem jest chociażby uporządkowanie sytuacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jako jedyne podmioty gospodarcze mogą być nie tylko administratorem, ale również podmiotem danych. Może to prowadzić do zróżnicowania uprawnień podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zatrzymać „dziką wiedzę”

W pierwszym okresie stosowania RODO ujawniło się ogromne zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu RODO. Jak wynika z najnowszych badań Europejskiej Rady Ochrony Danych, które przytoczyła Marta Otto, zastępca Dyrektora Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w UODO, 67% obywateli Unii Europejskiej słyszało o RODO, a 36% wie, z czym rozporządzenie się wiąże. Natomiast 57% badanych stwierdziło, że są świadomi istnienia krajowego organu publicznego odpowiedzialnego za ochronę ich praw w zakresie ochrony danych.

Także UODO podjęło i nadal realizuje wiele działań, które ułatwiają stosowanie RODO. Wśród nich są m.in. poradniki i wytyczne, szkolenia branżowe, a także infolinie.

Zdaniem dr. Przemysława Tacika z Uniwersytetu Jagiellońskiego można wyróżnić dwa główne bodźce do zdobywania i szerzenia wiedzy o RODO:

  • uświadamianie praw i sposobów ich dochodzenia,
  • upowszechnianie wiedzy o obowiązkach i karach za ich nieprzestrzeganie.

Jednocześnie ekspert UJ wskazał na trudności w edukowaniu o RODO:

  • wszechstronność i wielopłaszczyznowość zastosowania rozporządzenia,
  • specyfika RODO jako aktu prawa unijnego,
  • odrębne kategorie danych osobowych,
  • wysokie wymogi nakładane na podmioty prywatne.

Zwrócił też uwagę na zagrożenia związane ze zjawiskiem „dzikiej wiedzy”. Mamy z nią do czynienia gdy ludzie przyjmują wiedzę o akcie prawnym i wytwarzają na jego temat fałszywe przekonania. W ocenie Przemysława Tacika jest to zjawisko nieuniknione, dlatego edukacja prawnicza jest niezbędna, aby rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Już wkrótce nowość w nauczaniu o RODO

Podczas minionego wydarzenia zaprezentowano projekt „e-Open Space – Europejska innowacyjna otwarta platforma na rzecz elektronicznego utrzymywania współpracy i zrównoważonego zapewniania kształcenia zorientowanego na dorosłych w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych”. Jego rezultatem będzie ogólnodostępna platforma e-learningowa, która osobom nauczającym o RODO umożliwi tworzenie programów szkoleniowych, a wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy o ochronie danych samodzielne kształcenie. Platforma powstaje w ramach międzynarodowego projektu przy współudziale UODO oraz UJ, w którym uczestniczą także partnerzy z Bułgarii, Chorwacji i Włoch. Finansuje go Komisja Europejska z programu Erasmus+.

2019-06-04 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-06-04
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-06-04 11:06:26
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-08-23 14:56:18

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-06-04
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-06-04 11:51:37
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-06-04
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-06-04 11:52:44
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-06-04
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-06-04 11:49:06
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-06-04
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-06-04 11:50:01