photo
03.07.2024

PUODO przypomina o uwzględnieniu standardów ochrony danych w Prawie komunikacji elektronicznej

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zajmie się w czwartek (04.07.2024 r.) projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Przed jutrzejszym posiedzeniem komisji Prezes UODO przypomina o koniecznych zmianach w projektowanych regulacjach, by były one nie tylko zgodne z RODO, ale i Konstytucją RP, Europejską Konwencją Praw Człowieka, a także z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi za zaproszenie na posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która rozpatrzy sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do projektu nowego Prawa komunikacji elektronicznej i regulacji wprowadzających tę ustawę, zwraca uwagę na potrzebę prawidłowego uregulowania tej materii. Jednocześnie podtrzymuje swoje uwagi, jakie zostały przedstawione w toku prac Sejmu nad projektem nowych przepisów. Uwagi te dostępne są w komunikacie na stronie UODO pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/3126.

Prezes UODO szczególny nacisk kładzie na zasady retencji danych o użytkownikach publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz regulacje dotyczące udostępniania tych danych uprawnionym podmiotom. Zwraca uwagę, że kształtując tę materię, polski ustawodawca powinien mieć na względzie zarówno zasady wynikające z przepisów RODO, ale i konstytucyjną zasadę ograniczającą pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie przez władze publiczne informacji o obywatelach do danych niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym. Ustawodawca powinien mieć na względzie także aktualne standardy międzynarodowe przyjęte w orzecznictwie w tym zakresie.

Prezes UODO przypomina, że projektowany model bezwarunkowego gromadzenia danych o wszystkich użytkownikach usług telekomunikacyjnych i ich udostępniania uprawnionym podmiotom – stanowiący kontynuację dotychczasowych rozwiązań prawnych – nie spełnia wymogów aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto jest niezgodny z Konstytucją RP, Europejską Konwencją Praw Człowieka, a także z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-07-03
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-07-03 14:07:32
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-07-03 14:21:25