photo
06.06.2024

XVII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

W dniach 3-5 czerwca br. w Bielsku-Białej odbył się „XVII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” zorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. To cykliczne przedsięwzięcie edukacyjne o istotnym znaczeniu i wpływie na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli odbywa się od 2005 roku.

Konrad Komornicki, zastępca prezesa UODO podczas kongresu wygłosił wykład „Wyzwania i zagrożenia ochrony danych osobowych w związku z rozwojem nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza sztucznej inteligencji”. Wziął również udział w debacie naukowej nt. rangi i znaczenia wiedzy oraz kształtowania świadomości ochrony/zagrożeń informacji - zwłaszcza niejawnych i danych osobowych - nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

„Dynamiczny rozwój nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, tworzy szereg poważnych wyzwań i zagrożeń dla ochrony danych osobowych. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy o tym pamiętać jeśli chcemy skutecznie dbać o bezpieczeństwo danych. Warto też pamiętać, że ochrona danych, zwłaszcza danych osobowych, stanowi integralną część bezpieczeństwa naszego kraju.” Powiedział Konrad Komornicki, zastępca prezesa UODO.

W Kongresie uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele środowisk akademickich, kierownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego, inspektorzy ochrony danych osobowych, oficerowie wojska i służb specjalnych.

Jak zaznaczają organizatorzy wydarzenia, XVII Kongres miał wyjątkowy wymiar dla bezpieczeństwa gospodarczego z uwagi na poniesione straty z powodu pandemii, zdarzeń kryzysowych, nieprzewidywalność wojny w Ukrainie, zagrożeń konkurencji krajowej i zagranicznej, wrogich służb specjalnych, zorganizowanych grup przestępczych oraz cyberzagrożeń.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-06
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-06 14:06:53
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-06 14:26:47