photo
19.03.2024

Prezes UODO spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, wraz ze współpracownikami, spotkał się dziś z przedstawicielami Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych SPOD, w tym z jego prezeską Magdaleną Sołtysiak.

- Dzisiejsze spotkanie pokazało potrzebę bezpośredniej i otwartej rozmowy ze środowiskiem inspektorów ochrony danych, bez których wiedzy i zaangażowania nie będzie możliwe zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego. Zgłaszane przez środowisko postulaty są dla nas szczególnie cenne i będą brane pod uwagę w dalszych działaniach UODO.  Liczymy, że dialog prowadzony ze środowiskiem inspektorów ochrony danych oraz działania zmierzające do usprawnienia komunikacji z nimi przyczynią się do zbudowania zaufania we wzajemnych relacjach - powiedział Mirosław Wróblewski, Prezes UODO.

Przedstawiciele SPOD zaprezentowali swoją organizację oraz działania, które w jej ramach podejmują lub planują. Wśród tych inicjatyw szczególnie zwrócono uwagę na działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

W trakcie spotkania dyskutowano o wyzwaniach związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w zmieniającym się środowisku regulacyjnym oraz postępującym rozwojem technologicznym, w szczególności w zakresie sztucznej inteligencji. Spotkanie było także okazją do rozmowy o wsparciu edukacyjnym inspektorów ochrony danych i administratorów oraz zapewnieniu skutecznej komunikacji między nimi i Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Wizyta jest drugą z cyklu spotkań Prezesa UODO z organizacjami reprezentującymi różne środowiska inspektorów ochrony danych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-19
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-03-19 08:03:53
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-03-19 09:00:07

Galeria zdjęć

Zdjęcie - przedstawiciele Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Zdjęcie przedstawiające grupę osób