photo
15.03.2024

Prezes UODO na konferencji „Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy”

Wystąpienie Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO, otworzyło konferencję „Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy”.

Konferencja zorganizowana została przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi oraz Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego.

Podczas spotkania redaktorzy naukowi i autorzy komentarzy do unijnego aktu o usługach cyfrowych, a także przedstawiciele platform i wyszukiwarek internetowych oraz organizacji pozarządowych analizowali przepisy rozporządzenia, wskazywali na praktyczne aspekty jego wdrożenia oraz omawiali napotkane problemy interpretacyjne.

Mirosław Wróblewski UODO w swoim wystąpieniu do najistotniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Aktu o usługach cyfrowych (DSA) zaliczył:

  • zmianę podejścia od liability (odpowiedzialność związana ściśle z obowiązkami prawnymi) do responsibility (odpowiedzialność prawna oraz społeczna dostawców usług pośrednich, nakierowana także na skuteczne wdrażanie i wspieranie ochrony praw podstawowych określonych w Karcie Praw Podstawowych UE, w tym dotycząca szczególnie ochrony konsumentów i ich danych osobowych), co w efekcie ma ułatwić osiągnięcie celów DSA;
  • charakter relacji DSA do RODO, które są „skomplikowane, niedopowiedziane, rodzą wiele wątpliwości”;
  • ryzyko wystąpienia niespójności między dotychczasowymi aktami dotyczącymi danych osobowych a nowymi regulacjami pakietu cyfrowego;
  • istotną rolę organów ochrony danych osobowych we wdrażaniu aktów unijnego pakietu cyfrowego.

Dodatkowo Prezes UODO podkreślił praktyczne znaczenie trzech regulacji DSA obejmujących: zwodnicze interfejsy (art. 25 DSA), reklamy na platformach internetowych (art. 26 DSA) oraz ochronę małoletnich w Internecie (art. 28 DSA).

Konferencja odbyła się 15 marca 2024 r. o godz. 9:45 w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12. Urząd Ochrony Danych Osobowych oprócz Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO, reprezentowali również Agnieszka Grzelak, Zastępczyni Prezesa UODO oraz Piotr Drobek, Radca UODO.

Szczegóły: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/akt-o-uslugach-cyfrowych-okiem-autorow-komentarzy

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-15
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-15 16:03:35
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-15 16:09:37