photo
11.03.2024

Prezes UODO może rozpatrywać skargi na sejmowe komisje śledcze

Działalność komisji śledczych powołanych przez parlament nie jest wyłączona spod stosowania RODO.

Mirosław Wróblewski, Prezes UODO, w odpowiedzi na pismo Adama Szłapki, Ministra ds. Unii Europejskiej wyjaśnił, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 16 stycznia 2024 r. w sprawie C-33/22 Österreichische Datenschutzbehörde nie powoduje konieczności zmiany polskich przepisów. Wpłynie on jednak na interpretację rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, czyli RODO.

TSUE w swoim orzeczeniu uznał m.in., że działań komisji śledczych, powoływanych przez parlament, nie można uznać za działalność dotyczącą bezpieczeństwa narodowego, która powodowałaby, że wykracza ona poza zakres stosowania prawa Unii Europejskiej. Prezes UODO zestawił też orzeczenie TSUE z krajowymi przepisami dotyczącymi działalności sejmowych komisji śledczych, które jego zdaniem nie wymagają zmiany w świetle tego wyroku Trybunału. Jednak konsekwencją tego orzeczenia jest konieczność interpretacji krajowych regulacji w taki sposób, że przyznają one Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwość rozpoznawania skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez komisję śledczą.

Ze szczegółami interpretacji Prezesa UODO wyroku TSUE w sprawie C-33/22 można zapoznać się w załączonej poniżej opinii.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-11
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-11 15:03:44
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-11 16:01:10

Materiały do pobrania

Pobierz plik Ocena skutków wyroku C-33_22 Österreichische Datenschutzbehörde [plik PDF, 213 KB]
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2024-03-11 15:59:36
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-11 15:59:36