photo
01.03.2024

22. Spotkanie Grupy Urzędów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach od 29 lutego do 1 marca 2024 r. odbyło się zorganizowane przez gruziński organ ochrony danych 22. Spotkanie Grupy Urzędów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA). W konferencji, która po raz pierwszy od pandemicznego 2021 r. odbyła się stacjonarnie w Tbilisi, wzięli udział, oprócz członków CEEDPA, również przedstawiciele EROD, EIOD, Rady Europy, EUROPOL, EUROJUST oraz organów ochrony danych z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Izraela.

Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, wygłosił przemówienie, w którym w pierwszej kolejności podziękował organizatorom oraz zwrócił uwagę na rolę polskiego organu ochrony danych jako Sekretariatu i pomysłodawcy CEEDPA oraz podkreślił, że konferencja, skupiając zarówno państwa członkowskie UE, jak i te które jeszcze nimi nie są, stwarza ważne forum do wymiany doświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

W tym kontekście Prezes UODO złożył gratulacje reprezentantom Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy, podkreślając wyjątkowy charakter tegorocznego spotkania, które jest pierwszym po tym jak wymienione kraje zostały oficjalnymi kandydatami do UE i wyraził nadzieje, że spotkania organizowane w ramach CEEDPA będą dla nich wsparciem w toku procesu akcesyjnego.  

Prezes UODO wyraził również solidarność z Ukrainą w związku z trwającą wojną oraz zadowolenie z coraz ściślejszej współpracy na linii Unia Europejska – Ukraina, m.in. w ramach programu EU4DigitalUA, którego celem jest rozwój cyfryzacji Ukrainy, w tym wsparcie w dostosowaniu ukraińskich przepisów ochrony danych osobowych do ram prawnych UE. Prezes UODO pogratulował również organizatorom tegorocznego spotkania w związku z przyjęciem przez parlament Gruzji nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która wchodzi w życie 1 marca 2024 r.

Mirosław Wróblewski podkreślił, że dzięki spotkaniu CEEDPA w tak szerokim, międzynarodowym gronie, możliwa jest wymiana informacji, dobrych praktyk, a tym samym postępująca harmonizacja prawa ochrony danych osobowych. Członkowie CEEDPA mogą korzystać z bogatego doświadczenia i wiedzy instytucji oraz organizacji europejskich, jak i również bogatych w doświadczenie organów nadzorczych również  spoza CEEDPA.  W ten sposób budowany jest pomost umożliwiający przepływ wiedzy w zakresie prawodawstwa, zapewniającego globalną ochronę danych osobowych.     

 Założenia przyświecające CEEDPA nie tylko pozostają aktualne, ale również nabierają coraz większego znaczenia w erze dynamicznego rozwoju nowych technologii wpływających na rozwój prawa ochrony danych osobowych. W związku z tym prezes polskiego organu nadzorczego będzie kontynuował oraz rozwijał idee, które przyświecały założycielom CEEDPA, zaś UODO będzie nadal pełnić funkcję Sekretariatu CEEDPA.

W spotkaniu CEEDPA wziął udział także ekspert UODO, radca Piotr Drobek.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2024-03-01
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-01 11:03:50
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-01 12:06:23