photo
04.08.2023

EROD rozstrzyga spór dotyczący przetwarzania przez TikTok danych dzieci

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), podczas 83. posiedzenia plenarnego, przyjęła decyzję o rozstrzygnięciu sporu na podstawie art. 65 RODO, dotyczącą projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie TikTok Technology Limited (TTL). Wiążąca decyzja dotyczy kwestii prawnych wynikających ze sprzeciwów wniesionych wobec projektu decyzji irlandzkiego organu, jako wiodącego organu nadzorczego w sprawie TTL. Wiążąca decyzja EROD zapewnia prawidłowe i spójne stosowanie RODO przez krajowe organy ochrony danych.

Irlandzki organ ochrony danych przyjął projekt decyzji po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przetwarzania przez TTL danych osobowych zarejestrowanych użytkowników TikTok w wieku od 13 do 17 lat, a także niektórych kwestii dotyczących przetwarzania przez TTL danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie sprzeciwów wniesionych przez organy nadzorcze, EROD została wezwana do rozstrzygnięcia sporu między organami w ciągu dwóch miesięcy.

EROD w swojej wiążącej decyzji rozstrzyga spór dotyczący tego, czy w ostatecznej decyzji irlandzkiego organu nadzorczego należy uwzględnić dodatkowe naruszenie zasady rzetelności oraz naruszenie ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych, w odniesieniu do weryfikacji wieku.

Co dalej?

W tej sytuacji, wiodący organ nadzorczy, na podstawie wiążącej decyzji EROD i uwzględniając jej ocenę prawną, przyjmuje swoją ostateczną decyzję, skierowaną do administratora, najpóźniej miesiąc po notyfikowaniu przez EROD jej decyzji. EROD natomiast opublikuje decyzję na swojej stronie internetowej po tym, jak wiodący organ nadzorczy poinformuje administratora o swojej decyzji krajowej.

Więcej informacji na temat procedury z art. 65 można znaleźć w sekcji FAQ.

Agenda 83. posiedzenia plenarnego EROD

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-08-04
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2023-08-04 10:08:11
Ostatnio modyfikował:
user Karolina Jastalska
date 2023-08-04 15:12:52