photo
24.05.2023

1,2 mld euro kary dla Facebooka w wyniku wiążącej decyzji EROD

W następstwie wiążącej decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych z 13 kwietnia 2023 r., spółka Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE) została ukarana karą pieniężną w wysokości 1,2 mld euro w wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez irlandzki organ nadzorczy skierowanego wobec  jednego z jej serwisów - Facebook.

Kara ta, która jest największą dotąd administracyjną karą pieniężną nałożoną na podstawie RODO, została nałożona za przekazywanie przez Meta danych osobowych do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych od 16 lipca 2020 r. Ponadto Meta została zobowiązana do dostosowania swoich operacji przekazywania danych do RODO.

W swojej wiążącej decyzji z 13 kwietnia 2023 r. EROD poleciła irlandzkiemu organowi nadzorczemu zmianę projektu decyzji i nałożenie kary pieniężnej na Meta IE. Biorąc pod uwagę powagę naruszenia, EROD uznała, że punkt wyjścia do obliczenia kary pieniężnej powinien wynosić od 20% do 100% obowiązującego ustawowego maksimum. EROD poleciła również irlandzkiemu organowi, aby nakazał Meta IE doprowadzenie operacji przetwarzania do zgodności z rozdziałem V RODO poprzez zaprzestanie niezgodnego z prawem przetwarzania, w tym przechowywania w USA danych osobowych użytkowników europejskich, w ciągu 6 miesięcy od notyfikowania decyzji przez irlandzki organ nadzorczy.

Ostateczna decyzja irlandzkiego organu nadzorczego uwzględnia ocenę prawną wyrażoną w wiążącej decyzji EROD, po tym jak irlandzki organ, jako wiodący organ nadzorczy, uruchomił na podstawie art. 65 ust. 1 lit. a RODO procedurę rozstrzygania sporów w związku z sprzeciwami zgłoszonymi przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy. Sprzeciwy obejmowały m.in. żądanie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub dodatkowego nakazu zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-05-24
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2023-05-24 13:05:35
Ostatnio modyfikował:
user Karolina Jastalska
date 2023-05-24 13:21:11