photo
28.04.2023

O ochronie danych osobowych w pracy IOD Okręgowych Izb Radców Prawnych

Eksperci UODO podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkolenia dla inspektorów ochrony danych z Okręgowych Izb Radców Prawnych, które odbyło się 27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych (KIRP) w Warszawie.

W szkoleniu tym uczestniczyli inspektorzy ochrony danych oraz przedstawiciele 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych. Spotkanie otworzyli Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO oraz Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

„Cieszymy się, że nowoczesny samorząd, jakim jest Krajowa Izba Radców Prawnych, dostrzega wagę zagadnień ochrony danych osobowych i podejmuje działania w tym zakresie” – powiedział, otwierając wczorajsze szkolenie, Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Eksperci UODO przedstawili zagadnienia związane z wdrażaniem zasad ochrony danych w działalności samorządu zawodowego, ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z udostępnianiem informacji publicznej oraz praktycznym przebiegiem kontroli UODO. Omówili również zasady zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.

Szkolenie zakończyło się dyskusją na tematy poruszone podczas wystąpień reprezentantów Urzędu. Tematyka szkolenia okazała się istotna dla przedstawicieli tego środowiska nie tylko z uwagi na obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Wyzwaniem dla środowiska prawniczego są także kwestie bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzają kancelarie radców prawnych z uwagi na aktualne zagrożenia ze strony cyberprzestępców, na jakie narażone są w swojej codziennej pracy.

Szkolenie to jest rezultatem współpracy Urzędu Ochrony Danych Osobowych z Krajową Izbą Radców Prawnych. Wynika ona z podpisanego 5 kwietnia 2023 r. porozumienia, które ma służyć m.in. pogłębieniu świadomości prawnej w zakresie ochrony danych osobowych poprzez organizację i udział we wspólnych projektach i inicjatywach.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-04-28
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-04-28 08:04:09
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-04-28 09:22:00

Galeria zdjęć

Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO Monika Krasińska, Dyrektor Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych Monika Krasińska, Dyrektor Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych