photo
27.04.2023

Powstał Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO)

Pierwszy w Polsce Instytut zajmujący się zagadnieniami ochrony danych powstał na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej pod patronatem i we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Celem działań Instytutu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat prawa ochrony danych oraz propagowanie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie przetwarzania i ochrony danych, poprzez badania, raporty, edukację, doradztwo i współpracę z innymi instytucjami oraz uczestnictwo w procesach tworzenia regulacji prawnych w tej dziedzinie. Instytut tworzy zespół ekspertów, praktyków oraz naukowców mających duży wpływ na powstanie i kształtowanie się systemu ochrony danych w Polsce.

– Cieszę się, że pod patronatem UODO powstała naukowa inicjatywa o takim szerokim spektrum działania w zakresie ochrony danych. Jest to kontynuacja działań edukacyjnych śp. Michała Serzyckiego. Pomimo wieloletniego funkcjonowania systemu ochrony danych w Polsce widzimy sporo wyzwań w kontekście rozwoju nowych technologii, regulacji prawnych, edukacji społeczeństwa, kształcenia i profesjonalizacji kadr zajmujących się ochroną danych czy propagowania właściwych standardów i pokazywania najlepszych praktyk w tym obszarze. Jestem przekonany, że Instytut z dużym sukcesem zaangażuje się w tę misję – powiedział Jan Nowak, Prezes UODO.

– Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to uczelnia nowych możliwości. Od ponad 20 lat jako jedna z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce, wyróżniamy się otwartością, zaangażowaniem i nowoczesnym podejściem do edukacji. Staramy się we wszystkim, co robimy, być liderem. Jestem przekonany, że współpraca z UODO w stworzenie Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych pozwoli w tym obszarze realizować projekty o najwyższym standardzie – powiedział Sławomir Jagieła, Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

– Pięć lat funkcjonowania RODO skłoniło nas do stworzenia inicjatywy naukowej i doradczej w zakresie ochrony danych. Chcemy, aby był to główny ośrodek w Polsce zajmujący się ochroną danych skupiający w Radzie Naukowej czy Grupach Roboczych Instytutu najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Poprzez zaangażowanie Urzędu w funkcjonowanie Instytutu gwarantujemy przepływ wiedzy i doświadczenia od jedynego właściwego i wyspecjalizowanego w tej tematyce organu nadzorczego. Już dziś zapraszamy do współpracy – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO, pomysłodawca i realizator powołania Instytutu.

Instytut jest szansą rozwoju również dla pracowników UODO, którzy od dziś mają możliwość kształcenia podyplomowego czy uzyskania stopnia naukowego. Zakresem swoich działań będzie wspierać także inne instytucje i organizacje zajmujące się ochroną prywatności. Celem IPODO jest także wsparcie w rozwoju polskiej gospodarki poprzez propagowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony prywatności i danych.

Władze administracyjne Instytutu tworzą: Jakub Groszkowski, Prezes Honorowy, Monika Krasińska, Dyrektor, Adam Sanocki, Zastępca Dyrektora oraz Anna Dudkowska i Ewelina Janczylik-Foryś, pełniące funkcje sekretarzy IPODO. Już w maju br. Instytut ukonstytuuje Radę Naukową i rozpocznie swoją aktywność. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu pod adresem e-mail: ipodo@vizja.pl. Więcej informacji: https://vizja.pl/instytuty.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-04-27
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-04-26 13:04:10
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-04-27 10:59:40