photo
24.02.2023

Wzmacnianie współpracy i egzekwowania prawa – EROD określa priorytety

Podczas 75. posiedzenia plenarnego, 14 lutego 2023 r., Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła nowy program prac, określając w nim swoje priorytety i wprowadzając w życie cele strategiczne.

EROD będzie nadal priorytetowo traktować egzekwowanie przepisów w oparciu o inicjatywy takie jak ramy skoordynowanego egzekwowania prawa, sprawy o znaczeniu strategicznymgrupę ekspertów wspierających EROD. Ponadto EROD będzie wciąż opracowywała wytyczne wspierające i zachęcające organy ochrony danych do korzystania z pełnego zakresu dostępnych im narzędzi współpracy, takich jak obowiązek wzajemnej pomocy.

EROD planuje także poszerzać swój katalog zawierający blisko 200 dokumentów dotyczących ochrony danych i będzie kontynuowała swoje podstawowe prace nad harmonizacją i ułatwianiem przestrzegania przepisów. Rada w dalszym ciągu będzie zapewniać spójność decyzji krajowych organów ochrony danych poprzez wydawanie wiążących decyzji na mocy art. 65 RODO oraz doradzać unijnym prawodawcom w kwestiach związanych z ochroną danych, takich jak decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony.

Ponadto EROD zamierza opracowywać dalsze wytyczne i narzędzia w zakresie podnoszenia świadomości na temat RODO dla szerszej grupy odbiorców. Rada opracuje nowe wytyczne dotyczące między innymi wzajemnego oddziaływania między aktem w sprawie sztucznej inteligencji a RODO oraz w sprawie korzystania z mediów społecznościowych przez organy publiczne.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-02-24
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-02-24 12:02:11
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-02-24 12:45:25