Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Drugie spotkanie partnerów projektu „eOpenSpace" w Zagrzebiu, 5.06.2018 r.
Kolejne etapy dotyczące realizacji projektu „eOpenSpace", którego celem jest zbudowanie platformy zawierającej materiały edukacyjne na temat prywatności i ochrony danych, zostały omówione podczas drugiego spotkania, którego gospodarzem była Chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych (AZOP).
Trzecie spotkanie partnerów projektu „eOpenSpace" w Mediolanie, 17.01.2019 r.
Elektroniczna przestrzeń – platforma umożliwiająca pozaformalną edukację w zakresie prawa o ochronie danych osobowych i prywatności, to główny temat rozmów trzeciego spotkania partnerów, które odbyło się we Włoszech. Powstają kolejne dokumenty, a partnerzy realizują terminowo założenia projektu. Rezultatem projektu będzie platforma, która po serii testów zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym.
Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu e-OpenSpace
Stworzenie europejskiej platformy e-learningowej poświęconej ochronie danych osobowych oraz podsumowanie doświadczeń z 12 miesięcy stosowania RODO to główne tematy spotkania „RODO już rok z nami. Projekt e-OpenSpace”. Odbędzie się ono 30 maja 2019 r. w Warszawie. Jego organizatorem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego.
RODO dotarło do świadomości wielu osób
Podsumowanie doświadczeń z 12 miesięcy stosowania RODO oraz prezentacja powstającej europejskiej platformy e-learningowej poświęconej ochronie danych osobowych to główne tematy omówione podczas spotkania „RODO już rok z nami. Projekt e-OpenSpace”.
Czwarte spotkanie partnerów projektu „e-OpenSpace” w Warszawie, 20.08.2019 r.
Podsumowaniu dotychczasowych prac w ramach projektu „e-OpenSpace”, poświęcone było czwarte spotkanie partnerów tego przedsięwzięcia. Odbyło się ono w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych i było już ostatnim, które dotyczyło koordynacji prac nad przedsięwzięciem. Projekt „e-OpenSpace” zakończy się w sierpniu 2019 r. po dwuletnim okresie realizacji.