Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dzień Ochrony Danych Osobowych 2015

W styczniu 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych już po raz dziewiąty zorganizował obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Z tej okazji, jak co roku, odbyła się konferencja poświęcona najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” miała miejsce w Warszawie w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej ul. Krakowskie Przedmieście 66.

W programie Konferencji znalazły się tematy związane z europejską reformą ochrony danych osobowych, nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, a także praktyką europejskich organów ochrony danych osobowych.

Podczas trwania konferencji, pracownicy Biura GIODO udzielali porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, aby wszyscy zainteresowani mogli otrzymać kompleksowe informacje w tej dziedzinie, jak i publikacje i inne materiały informacyjne o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z komunikatami GIODO dot. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych), które dostępne są w załączeniu.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – 10.15      Otwarcie konferencji

 

Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

 

10.15 – 11.30       Sesja I. Reforma ochrony danych osobowych a inne zmiany prawa UE

 

Michał Czerniawski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - „Stan prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”

Magdalena Piech, Konfederacja Lewiatan - „Reforma unijnych zasad przetwarzania danych osobowych-perspektywa przedsiębiorców"

Dariusz Adamski, Uniwersytet Wrocławski - „Nieoczywiste konsekwencje dwóch rewolucji w podejściu Trybunału Sprawiedliwości do ochrony danych osobowych”

Marlena Sakowska-Baryła, Urząd Miasta Łodzi - „Inspektor ochrony danych osobowych według regulacji ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych”

 

11.50 – 14.00      Sesja II. Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

 

Wystąpienie wprowadzające - Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro GIODO - „Instrumenty wzmocnienia praw jednostki i administratorów danych po nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych”

Dorota Krajewska–Kekusz, dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych, Biuro GIODO - „Rejestry prowadzone przez GIODO po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”

Katarzyna Hildebrandt, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji, Biuro GIODO - „Zmiany przepisów w zakresie kontroli GIODO”

Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki, Biuro GIODO - „Nowy status i zakres obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”

Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro GIODO - „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie przekazywania danych do państw trzecich”

 

14.45 – 16.00     Sesja III. Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce europejskich organów ochrony danych osobowych

 

Paweł Litwiński, Instytut Allerhanda - „Prawo do bycia zapomnianym i jego wykonywanie w świetle wskazówek Grupy Roboczej art. 29 (WP 225)”

Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon - „Proporcjonalność i niezbędność przetwarzania danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa - kluczowe rekomendacje Grupy Roboczej art. 29”

Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski - „Skutki wyroku w sprawie Digital Rights Ireland”

 


 

 

Kalendarz wydarzeń obchodów IX Dnia Ochrony Danych Osobowych:

 

  • W dniu 20 stycznia 2015 r. w Brukseli, odbyła się tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Jak co roku, w spotkaniu uczestniczyło ponad stu ekspertów, przedstawicieli instytucji unijnych i krajowych, posłów i posłanek oraz ich asystentów z Parlamentu Europejskiego, a także dziennikarzy, którzy na co dzień angażują się w tematy związane z ochroną prawa do prywatności. Zebranych gości powitali Pan Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Pan Sebastian Barkowski, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE.
  • W dniu 28 stycznia 2015 r. w  Warszawie, Konferencję „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” uroczyście otworzył Pani Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  oraz Pan Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Konferencja stanowiła kluczowy głos w dyskusji nad reformą ochrony danych osobowych, jak również była okazją do nabycia istotnych informacji i materiałów dotyczących  nowelizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015 roku. W wydarzeniu udział wzięło około 300 osób m.in.  przedstawicieli, administratorów bezpieczeństwa informacji urzędów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora oświaty oraz świata nauki i biznesu, z różnych części Polski.  Udział w konferencji był bezpłatny i możliwy po zapisaniu się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej GIODO. Urzędnicy udzielali również bezpłatnych  konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych wszystkim obywatelom. Inicjatywa ta jest organizowana cyklicznie, od roku 2007.
  • 29 stycznia 2015 r. w Warszawie, Biuro GIODO przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawa zorganizowało zajęcia dla dzieci „Moje dane, mój skarb” w ramach akcji „Zima w mieście”. Podczas dwugodzinnych warsztatów przeprowadzonych przez przedstawicieli Biura GIODO, uczniowie z warszawskich szkół podstawowych mieli okazję dowiedzieć się, jak ważna jest ochrona danych osobowych i poszanowanie prawa do prywatności. Celem zajęć z uczniami (kl. 4-6) było podkreślenie, jak cenna jest nasza prywatność i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie.  Zajęcia były również okazją do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń w Internecie.
  • Styczeń/luty 2015 r. – organizacja obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w całej Polsce w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane-twoja sprawa”. Działania podejmowane lokalnie przez uczestników Programu mają na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony swojej prywatności i danych osobowych wśród całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
2018-08-27 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-27
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-27 12:08:22
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-08-27 12:22:15