Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dzień Ochrony Danych Osobowych 2017

W roku 2007 po raz pierwszy w Europie obchodzony był Dzień Ochrony Danych Osobowych, aby zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych.

W ramach obchodów, Michał Serzycki - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zorganizował konferencję „Ochrona danych osobowych – gwarancja czy zagrożenie prywatności”, wziął udział w posiedzeniu Klubu Poselskiego, gdzie zostały wygłoszone wykłady przedstawicieli Biura GIODO, jak również zorganizował uroczystość w Parlamencie Europejskim w Brukseli, która była okazją do wymiany poglądów na arenie międzynarodowej.

Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w Polsce, odbyła się również interesująca debata w Gazecie Prawnej z udziałem Ministra Michała Serzyckiego. Z uwagi na duże zainteresowanie mediów - w prasie, radio i telewizji pojawiły się liczne artykuły, audycje i wywiady na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

 

29 styczeń, Konferencja „Ochrona danych osobowych – gwarancja czy zagrożenie prywatności(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ul. Jagiellońska 59, Warszawa)

Z okazji pierwszego Dnia Ochrony Danych Osobowych, Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, zorganizowali konferencję "Ochrona danych osobowych – gwarancja czy zagrożenie prywatności"rozpoczynającą w Polsce szeroko zakrojoną dyskusję na temat ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności. Konferencja była okazją do ciekawych spotkań oraz wymiany poglądów. Minister Michał Serzycki zaznaczył, jak ważna jest wiedza na temat ochrony danych osobowych w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Skuteczniejsza ochrona danych osobowych wymaga opracowania nowelizacji prawa i podwyższenia poziomu świadomości społeczeństwa. Prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz podkreśliła, że prawo do prywatności osób publicznych jest różnie postrzegane w krajach europejskich i USA. Natomiast senator Zbigniew Romaszewski wyraził obawę, że nadmierna ochrona danych osobowych może stanowić zagrożenie dla więzi międzyludzkich. Uważa, że anonimowość obywateli nie podlega ocenie opinii społecznej. Posłanka Julia Pitera stwierdziła, że urzędy często bezpodstawnie zasłaniają się ustawą o ochronie danych osobowych, tym samym łamiąc prawo do dostępu do informacji.

Na zakończenie konferencji Minister Michał Serzycki oraz Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński podpisali „Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych”, natomiast umowę o współpracy podpisała prof. zw. dr hab. Jolanta Jabłońska – Bonca oraz Andrzej Lewiński Zastępca Generalnego Inspektora.

 

 

Patronat honorowy:

Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP

 

Patronat medialny:

"Rzeczpospolita"

 
 
 

31 styczeń, spotkanie Generalnego Inspektora z Europosłami (Bruksela)

W związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych w siedzibie Parlamentu Europejskiego, w ramach posiedzenia Klubu Polskiego, odbyło się spotkanie z Michałem Serzyckim Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wykład na temat ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wygłosiła Bogusława Pilc, Dyrektor Departamentu Inspekcji Biura GIODO oraz Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO.

Przedmiotem wykładów były rozważania na temat zagrożenia sfery prywatności człowieka w związku z rozwojem nowych technologii, z uwagi na poszerzanie zakresu danych gromadzonych o obywatelach przez różne instytucje publiczne i prywatne, uzyskanie technicznej możliwości tworzenia, łączenia i przesyłania ogromnych baz danych co powoduje, iż sprawowanie przez jednostkę kontroli nad obiegiem i treścią dotyczących jej informacji, staje się coraz trudniejsze.

Wobec zagrożeń prawo do prywatności i do ochrony danych osobowych stanowi obecnie, jedno z najważniejszych i podstawowych praw w społeczeństwach demokratycznych. Dzisiaj, stosowanie zaawansowanych systemów i urządzeń do monitorowania życia kazdego człowieka nabiera nowego wymiaru. Technologia RFID daje możliwość zdalnej kontroli osób za sprawą jedynie mikroskopijnego, elektronicznego chipa. Można zidentyfikować miejsce pobytu osoby przy pomocy technologii GPS.

Podobne techniki kontroli na odległość oparte na transmisji sygnału radiowego, wykorzystywane są w wielu przypadkach, np. w przypadku elektronicznych bransolet dla skazanych. Powszechnie stosuje się także nadzór elektroniczny: wideofilmowanie, kontrolę rozmów prowadzonych przez telefon i drogą elektroniczną, a także kontrolę obiegu dokumentów. Urządzenia służące do nadzoru video instaluje się w ośrodkach opieki zdrowotnej, na stacjach benzynowych, w zakładach pracy. Nie sprawia już trudności wykorzystanie danych biometrycznych człowieka. Z pobieraniem odcisków palców można spotkać się nawet w miejscu pracy. A w Internecie można znaleźć niemalże wszystko o każdym, kto z Internetu korzysta.

Powstaje więc szereg pytań, jak zatem chronić prawo do prywatności jednostki? Jak pogodzić korzystanie ze zdobyczy techniki ułatwiających codzienne życie z prawem do ochrony danych? Czy warto z tego prawa rezygnować na rzecz innych demokratycznych praw, np. wolności słowa czy bezpieczeństwa publicznego, wobec zagrożenia terroryzmem, rozwoju nowych technologii? Biorąc pod uwagę międzynarodowe korzenie prawa do ochrony danych i jego europejskie tradycje, temat jest niezwykle ważny w ówczesnej rzeczywistości, aby podnosić wiedzę i świadomość społeczeństwa oraz wprowadzać nowe rozwiązania w celu ochrony praw każdego obywatela. Natomiast spotkania organizowane na arenie międzynarodowej oraz wymiana poglądów stanowi cenną wskazówkę do wyznaczania nowych kierunków zmian w celu efektywniejdzej ochrony i poszanowania praw każdego obywatela.

 

31 styczeń, uroczystość w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa, Bruksela

Dzień Ochrony Danych Osobowych był również okazją do spotkania w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Uroczystość zorganizował Minister Serzycki Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Piotr Wojtczak Radca Minister, Chargé d'affaires a.i.

Spotkanie rozpoczął Piotr Wojtczak, Chargé d'affaires w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, następnie głos zabrał Minister Michał Serzycki. Podkreślił jak duże znaczenie ma ochrona danych osobowych we współczesnym świecie, w szczególności w kontekście dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii oraz działań związanych z walką ze światowym terroryzmem. Szczególną rolę przypisał wspólnym europejskim działaniom, mającym na celu podniesienie świadomości obywateli w zakresie ochrony danych osobowych. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego przychylił się do wypowiedzi poprzednika i podkreślił wagę europejskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ich wpływ na przepisy wewnętrzne państw członkowskich. Listę mówców zamknął Joaquin Bayo Delgado, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

Prasa i media o Dniu Ochrony Danych Osobowych:

 

29 styczeń, Gazeta Prawna - debata o ochronie danych osobowych

W dniu 29 stycznia 2007 r. w redakcji Gazety Prawnej, odbyła się debata w związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych Rady Europy. Jej uczestnicy przedyskutowali bieżące kwestie dotyczące ochrony danych osobowych.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • Marek Safjan, Uniwersytet Warszawski
  • Grzegorz Sibiga, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie
  • Arwid Mednis, Kancelaria Wierzbowski Eversheads
  • Andrzej Rzepiński, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • Witold Drożdż, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Polkomtel S.A.
  • Jerzy Bańka, Dyrektor ds. Legislacyjno-Prawnych, Związek Banków Polskich

W dyskusji wiele miejsca poświęcono zwłaszcza potrzebie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz potrzebie opracowania kodeksów dobrych praktyk przetwarzania danych. Rozmówcy podkreślali, także konieczność zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń, wynikających z korzystania przez różne firmy i instytucje z danych osobowych obywateli.

2018-08-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-08-28
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:08:32
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2018-08-28 09:43:19