Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Tryb i termin rozpatrywania skarg

Tryb i terminy rozpatrywania spraw

Skierowana do Prezesa Urzędu skarga inicjuje postępowanie administracyjne prowadzone w trybie, na zasadach i z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozpatrzenie skargi powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Marcin Ptaszek 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 20:05:44
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-03-11 10:47:30