Czy chcąc zapobiec korupcji, mogę żądać od pracowników kontrahenta informacji dot. wyroków?

Nie, to działanie niezgodne z RODO.

Zgodnie z art. 10 RODO przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. W omawianym przypadku informacje o wyrokach, które mają zostać pozyskane od pracowników kontrahenta należą do danych ujętych w art. 10 RODO.

Z tej przyczyny nie można powoływać się na inną przesłankę legalizującą przetwarzanie danych niż przepisy prawa, tym samym wykluczając zgodę tych osób czy uzasadniony interes administratora.

Nie ma powszechnie obowiązujących przepisów, które nadają ogóle uprawnienie np. właścicielom spółek do weryfikacji przeszłości i pozyskiwania oświadczeń o niekaralności pracowników, w dodatku ich kontrahentów.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-24
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-24 14:03:43
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-24 14:35:41