Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Inicjatywy opracowania kodeksów postępowania

Projekty kodeksów postępowania, które nie zostały jeszcze przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia, ale trwają nad nimi prace:

  • Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych (dla Uczelni Medycznych) - autor: Uczelnie Członkowskie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych- dane kontaktowe: Sekretariat Przewodniczącego KRAUM - Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, adres e-mail: kraum@gumed.edu.pl, tel. 58 349 17 19; Magdalena Dłużewska, adres e-mail: iod@gumed.edu.pl. Strona www: www.kraum.org.pl,

  • Kodeks dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych gości hotelowych – autor: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, dane kontaktowe: Marcin Mączyńskiego - sekretarz IGHP adres e-mail: marcin.maczynski@ighp.pl, Łukasz Łyczkowski – adwokat, adres e-mail: lukasz@certyfikatydo.pl, strona www http://www.ighp.pl/,

  • Kodeks postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej - autorzy: IGWP Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’, adw. Paweł Sikorski, ekspert Izby, adres e-mail: p.sikorski@igwp.org.pl,
  • Kodeks postępowania dla branży badań medycznych - autorzy: INFARMA. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, adres e-mail: anna.kacprzyk@infarma.pl; marcin.lewoszewski@klmlaw.pl
  • Kodeks postępowania w sądach powszechnych [obejmujący czynności nie wchodzące w zakres wymiaru sprawiedliwości] – autorzy grupa inspektorów ochrony danych z sądów apelacyjnych i okręgowych, adres e-mail: kodeks@ms.gov.pl 

Powyższa lista nie obejmuje projektów kodeksów postępowania, które zostały przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia. Lista znajduje się tutaj.

 

2019-07-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2020-03-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-15 10:07:08
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-07-20 11:39:47